Akcijska skupina 6 EUSALP dosega rezultate in s tem bo nadaljevala tudi v prihodnje

Po treh letih trdega dela je Akcijska skupina 6 EUSALP (AS6) v okviru zaključne konference v Innsbrucku (AT) predstavila svoje rezultate. Prvi dan te dvodnevne konference so se člani AS6 zbrali na internem sestanku. Glavna tema na dnevnem redu je bilo izvajanje trenutnega delovnega načrta AS6 in končanje nekaterih odprtih zadev.

Drugi dan, 6. novembra, pa so bila vrata odprta javnosti. Člani različnih podskupin AS6 so predstavili širok spekter rezultatov in še trajajočih aktivnosti projektov ARPAF in ARPAF II (Sklad za pripravljalne ukrepe alpske regije), v katere je vključena AS6. Dogodek je ponudil novo priložnost za okroglo mizo o tem, zakaj in kako so teme AS6 (prostorski razvoj in varstvo tal, kmetijstvo in gozdarstvo, upravljanje z vodami) pomembne za nadaljnji trajnostni razvoj alpske regije. Skupaj z regionalnimi in lokalnimi politiki ter predstavniki NVO-jev je za okroglo mizo sedela tudi generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj.

Rezultati preteklih treh let AS6 EUSALP bodo nekoliko širše predstavljeni tudi v okviru tretjega Letnega foruma EUSALP konec novembra v Milanu (IT).

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.