77. seja Stalnega odbora s poudarkom na biotski raznovrstnosti

Biotska raznovrstnost je bila v ospredju 77. seje Stalnega odbora Alpske konference. Srečanje je potekalo 7. in 8. novembra v Bolzanu/Boznu (IT), na operativni izpostavi Stalnega sekretariata, ki jo gosti Eurac Research.

Slovensko predsedstvo je alpske države in opazovalke obvestilo o napredku svojega programa, še posebno o aktivnostih, povezanih z biotsko raznovrstnostjo. Te vključujejo napredek glede izvajanja prvega prednostnega področja Večletnega programa dela (VPD) 2023–2030 »ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in ekosistemov« in posebne aktivnosti, ki jih v ta namen izvaja predsedstvo, ter obnovitev memoranduma o sodelovanju med Konvencijo o biološki raznovrstnosti, Alpsko konvencijo in Karpatsko konvencijo.

Posvetovalni odbor za alpsko biotsko raznovrstnost ter Delovna skupina Velike zveri, divji parkljarji in družba (WISO) sta poročala o trenutnem stanju izvajanja svojih mandatov. ALPARC je delil izsledke svoje nove študije o alpskih zavarovanih območjih. Delegacije Stalnega odbora so razpravljale o tem, kako se njihove aktivnosti dopolnjujejo s ciljem izpolnjevanja ciljev VPD na področju biotske raznovrstnosti.

 

 

 

 

Zbrane so bile prve povratne informacije o poročilu o politikah o alpski biotski raznovrstnosti, ki ga pripravlja predsedstvo. Poročilo bo ponovno dano v razpravo na seji Stalnega odbora maja 2024 ter na mednarodni konferenci, posvečeni alpski biotski raznovrstnosti, ki bo potekala v Kranjski Gori med 12. in 14. junijem 2024. Namen poročila o politikah bo raziskati kako so cilji globalnega okvirja za biotsko raznovrstnost Kunming-Montreal trenutno obravnavani v Alpah ter kako jih lahko v prihodnje s partnerstvi v Alpah okrepimo in podpremo.

ForumAlpinum, ki ga organizira ISCAR, opazovalka Alpske konvencije, bo organiziran v sodelovanju s konferenco o biotski raznovrstnosti. To bo zagotovilo dobro priložnost za izmenjavo o temah biotske raznovrstnosti med političnim in raziskovalnim sektorjem.

Še en pomemben dogodek, ki se bo odvil leta 2024 bo AlpskiTeden, mednarodni dogodek, posvečen trajnostnemu razvoju v Alpah, ki ga skupaj organizirajo nekatere opazovalke Alpske konvencije. 8. izvedba bo posvečena temi »Alpe v naših rokah«, potekala pa bo septembra 2024 v Novi Gorici.

Predsedstvo je v zvezi s svojo drugo prednostno nalogo, okoljskim izobraževanjem s poudarkom na podnebnih spremembah, povzelo glavna sporočila s svoje mednarodne konference »Šole za podnebne ukrepe v Alpah«. Konferenca je potekala 28. in 29. septembra v Bohinju, udeležilo pa se je je več kot 50 zainteresiranih z različnih področij dela (vključno z vladnimi ustanovami, šolami, nevladnimi organizacijami in civilno družbo). Rezultati konference so na voljo tukaj.

Za Slovenijo bo predsedovanje Alpski konvenciji v letih 2025 in 2026 prevzela Italija. Njena delegacija je izkoristila priložnost in na seji Stalnega odbora predstavila prvi osnutek svojega programa.

Delegacije v Stalnem odboru pa so tekom seje razpravljale tudi o tekočih aktivnostih v okviru EUSALP (makroregionalne strategije EU za Alpe) ter možnem nadaljnjem sodelovanju z Alpsko konvencijo.


Prav poseben del 77. seje Odbora za preverjanje pa je bilo praznovanje 20. obletnice Stalnega sekretariata Alpske konvencije, ki je bil vzpostavljen leta 2003. Tekom seje je generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj predstavila pregled nekaterih izmed številnih aktivnosti Sekretariata tekom zadnjih dveh desetletij.

Generalna sekretarka ter zaposleni in zaposlene pri Stalnem sekretariatu pa so se zelo razveselili tudi ustvarjalnih prispevkov delegacij pogodbenic in opazovalk, s katerimi so izrazile svojo hvaležnost.

 

 

 

 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.