50 let podjetja Arge Alp

Arge-Alp, prva struktura čezmejnega sodelovanja na območju Alp in opazovalka v telesih Alpske konvencije, letos praznuje 50. obletnico delovanja.

Jubilejna konferenca predsednikov vlad, s katero se je zaključilo leto predsedovanja Tirolske, posvečeno temi varstva podnebja, je potekala 21. oktobra 2022 v veliki dvorani Hofburga v Innsbrucku.

Generalna sekretarka Alpske konvencije Smerkolj je v svojem prispevku poudarila, da je zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv edini način za doseganje podnebne odpornosti. »Zdaj je čas, da združimo moči ter oblikujemo močna in učinkovita partnerstva za izvajanje ambicioznih podnebnih ukrepov,« je poudarila Smerkolj.

Zanimanje poslušalcev je vzbudila tudi omemba novega Večletnega programa dela 2023–2030. Ta je bil sprejet na Alpski konferenci v Brigu, poleg ambicioznih podnebnih ukrepov pa za prednostne naloge določa tudi ohranjanje in vrednotenje alpske biotske raznovrstnosti ter omogočanje kakovostnega življenja v Alpah.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.