Alpska tla pod žarometi!

Tla so ključna za veliko osnovnih ekosistemskih storitev, od katerih smo močno odvisni. So ranljiv vir, še posebno v Alpah. Kljub temu pa o njih le redko poročamo.

Tekom tretjega oktobrskega tedna so bila v Innsbrucku (AT) tla v središču pozornosti. Med 16. in 17. oktobrom so se člani Delovne skupine Varstvo tal Alpske konvencije, ki si predseduje Nemčija, sestali že drugič in razpravljali o monitoringu tal, primerljivosti podatkov, relevantnih mednarodnih omrežjih in institucijah za tla ter o načrtovani seriji filmov za ozaveščanju o tleh. Poleg tega so bile prsti omenjene tudi v predstavitvi aktivnosti Delovne skupine Naravne nevarnosti (PLANLAP) v povezavi z naravnimi tveganju. Na področju tal pa je svoje aktivnosti opravljal tudi Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, ki zbira prispevke za izvajanje Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050, v katerem tla igrajo pomembno vlogo.

Med 14. in 16. oktobrom pa se je odvijal tudi "Alpski forum o tleh: upravljanje s tlemi za prihodnost", ki je potekal hkrati z zaključno konferenco projekta Links4Soils. Wolfger Mayrhofer je v imenu Stalnega sekretariata predstavil ozadje varstva tal v okviru Alpske konvencije ter Protokol Varstvo tal. Generalna sekretarka Alenka Smerkolj je med vodeno razpravo o "korakih proti trajnostnemu upravljanju s tlemi" dejala: "Imamo le en planet. Skrbeti moramo zanj. Sodelovanje in skupinsko delo v okviru partnerstev za resnično trajnostni razvoj sta načina, ki se ju moramo pri tem posluževati". Za konec so bile tekom ekskurzije predstavljene različne rabe tal, na primer gozdna tla, šotišče s kmetijsko rabo ter tla na smučiščih.

#Novice tematskih delovnih teles#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.