Sklepi in priloge sklepom XVI. Alpske konference

Zapisnik sklepov

Priloga 1: Poročilo o aktivnostih Stalnega odbora in njenega predsedstva 2019–2020 – Dokument ACXVI/A1
Priloga 2: Poročilo Odbora za preverjanje za XVI. Alpsko konferenco – Dokument ACXVI/A2
Priloga 3: Poročilo o aktivnostih Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost za obdobje med XV. in XVI. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVI/A3/1
Priloga 4: Poročilo o aktivnostih Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje za obdobje med XV. in XVI. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVI/A3/2
Priloga 5: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba – WISO za obdobje med XV. in XVI. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVI/A3/3
Priloga 6: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo – MAMF za obdobje med XV. in XVI. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVI/A3/4
Priloga 7: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Varstvo tal za obdobje med XV. in XVI. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVI/A3/5
Priloga 8: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Naravne nesreče – PLANALP za obdobje med XV. in XVI. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVI/A3/6
Priloga 9: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Promet za obdobje med XV. in XVI. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVI/A3/7
Priloga 10: Poročilo o aktivnostih ad-hoc delovne skupine za pripravo osmega Poročila o stanju Alp za obdobje med XV. in XVI. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVI/A3/8
Priloga 11: Poročilo o aktivnostih opazovalk Alpske konvencije 2019–2020 (EN) – Dokument ACXVI/A4/1
Priloga 12: Poročilo o aktivnostih Stalnega sekretariata 2019–2020 (EN) – Dokument ACXVI/A5/1
Priloga 13: Predloge sprememb Finančnega in računovodskega pravilnika Stalnega sekretariata – Dokument ACXVI/A6/1
Priloga 14: Predloge sprememb Pravilnika o zaposlenih Stalnega sekretariata – Dokument ACXVI/A6/2
Priloga 15: Poročilo Stalnega sekretariata glede prilagoditve postopka prevajanja in tolmačenja v telesih Alpske konvencije s prilogami (Predlogi sprememb poslovnika Alpske konference in mehanizma za preverjanje) – Dokument ACXVI/A7
Priloga 16: Poročilo predsedstva na temo trajnostnega turizma – Dokument ACXVI/A8
Priloga 17: Poročilo Nemčije o napredku na področju zelenega gospodarstva (EN) – Dokument ACXVI/A9/1
Priloga 18: Mandat Delovne skupine Promet za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference – Dokument ACXIV/A10/1
Priloga 19: Mandat Delovne skupine Naravne nesreče – PLANALP za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference – Dokument ACXVI/A10/2
Priloga 20: Mandat Delovne skupine Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba – WISO za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference – Dokument ACXVI/A10/3
Priloga 21: Mandat Delovne skupine Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo – MAMF za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference – Dokument ACXVI/A10/4
Priloga 22: Mandat Delovne skupine Varstvo tal za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference – Dokument ACXVI/A10/5
Priloga 23: Program dela Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference – Dokument ACXVI/A10/6
Priloga 24: Program dela Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference – Dokument ACXVI/A10/7
Priloga 25: Mandat Delovne skupine Urejanje prostora in trajnostni razvoj za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference – Dokument ACXVI/A10/8
Priloga 26: Mandat ad hoc delovne skupine Večletni program dela 2023–2030 za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference – ACXVI/A11/1
Priloga 27: 8. Poročilo o stanju Alp – Dokument ACXVI/B1/1
Priloga 28: Deklaracija o celostnem in trajnostnem upravljanju voda v Alpah – Dokument ACXVI/B2/1
Priloga 29: Deklaracija o varstvu biotske raznovrstnosti gora in njena promocija na mednarodni ravni – Dokument ACXVI/B3/1
Priloga 30: Poročilo »Report of the survey on main policies and instruments for Alpine biodiversity« – Dokument ACXVI/A3/1/1
Priloga 31: Poročilo predsedstva Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje – Dokument ACXVI/A4
Priloga 32: Akcijski načrt za podnebje 2.0 – Dokument ACXVI/A4/1
Priloga 33: Program švicarskega predsedstva za obdobje do XVII. Alpske konference – Dokument ACXVI/B6

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.