Zeleno gospodarstvo

V zadnjih letih je pomembna prednostna naloga postala ozelenitev gospodarstva v Alpah – proces preoblikovanja alpskih gospodarstev v model nizkoogljičnega, okoljsko in družbeno trajnostnega gospodarstva, ki učinkovito izkorišča vire.To preoblikovanje zahteva spremembo trenutnega pojmovanja odnosa med gospodarstvom, okoljem in ljudmi ter načina izvajanja gospodarskih procesov. Zeleno gospodarstvo je celovit pristop, ki poskuša obravnavati vse sektorje gospodarstva in družbe s ciljem usklajevanja gospodarskih naložb ter varstva okolja. S svojimi specifičnimi izzivi in edinstvenimi viri bi Alpe lahko postale laboratorij udejanjanja zelenega gospodarstva v praksi in njegovega širjenja preko meja alpskega prostora.

Zeleno gospodarstvo in njegova osnovna načela predstavljajo osnovno načelo pravnih besedil Alpske konvencije, pa čeprav to v protokolih ni nikoli izrecno navedeno. Poleg tega je bilo zeleno gospodarstvo tudi tema poglobljene analize v okviru šestega Poročila o stanju Alp.

Protokoli in deklaracije

Čeprav zeleno gospodarstvo ni predmet nobenega posebnega protokola, so njegova osnovna načela posredno ali neposredno obravnavana v Alpski konvenciji in večini njenih protokolov, še posebej v protokolih Urejanje prostora in trajnostni razvoj, Hribovsko kmetijstvo, Gorski gozd, Turizem, Energija in Promet.

Tematska delovna telesa

  • Posvetovalni odbor za zeleno gospodarstvo
  • Ad hoc strokovna skupina za pripravo šestega Poročila o stanju Alp (RSA6)
  • Delovna skupina "Gorski gozd"
  • Delovna skupina Trajnostni turizem
  • Platforma "Hribovsko kmetijstvo"

Publikacija

Projekt

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.