Varstvo tal

Zdrava tla so ključni dejavnik blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ohranjanja biotske raznovrstnosti in zagotavljanja prehranske varnosti. Vsak dan predvsem zaradi človekove dejavnosti izgubimo veliko količino zdravih tal, kar je v Alpah zaradi njihove omejene razpoložljivosti še toliko bolj pomembno. Tako so se pogodbenice Alpske konvencije zavzele za zmanjševanje "kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja tal" (Alpska konvencija, točka 2d 2. člena). V Protokolu Varstvo tal so se pogodbenice dogovorile o podrobnejši izvedbi ukrepov varstva tal.

 

Protokol

 

Tematska delowna telesa

Akcijska skupina 6 Strategije Evropske unije za alpski prostor (EUSALP) "Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov", ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška, ​​obravnava temo varstva tal v eni od svojih podskupin.

 

Publikacije in dokumenti

 

Projekta

 

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.