Prebivalstvo in kultura

Danes živi v Alpah več kot 14 milijonov ljudi, ta številka pa je bila za približno polovico manjša pred komaj 150 leti. Danes v Alpah število prebivalstva v splošnem narašča, hkrati pa v nekaterih predelih opažamo njegovo upadanje. Ljudje raje živijo v dobro dostopnih gorskih dolinah z lažjim dostopom do delovnih mest, izobraževanja, zdravstvenega varstva in drugih socialnih storitev. Opažamo tudi nove trende, kot so prihodi tako imenovanih "novih gorskih prebivalcev" (RSA5). Spremembe strukture prebivalstva vplivajo tudi na okolje in tradicionalno alpsko krajino.

Alpe so kulturno in jezikovno zelo bogate, kar vpliva na gospodarske dejavnosti v regiji. Alpsko prebivalstvo tako igra pomembno vlogo pri ohranjanju alpskih tradicij na eni strani in razvoju inovacij na drugi.

Prva splošna obveznost, ki jo določa Alpska konvencija (točka 2a 2. člena), se osredotoča na prebivalstvo in kulturo ter določa cilj "spoštovanja, ohranjanja in podpiranja kulturne in družbene samobitnosti avtohtonega prebivalstva ter zagotavljanja njegove življenjske osnove, še posebno poselitve in gospodarskega razvoja, ki sta znosna okolju, ter pospeševanja medsebojnega razumevanja in partnerskega vedenja med alpskim in zunajalpskim prebivalstvom". Na podlagi te obveze je bila leta 2006 sprejeta Deklaracija o prebivalstvu in kulturi, Večletni program dela Alpske konference 2017-2022 pa daje prednost tistim aktivnostim Alpske konvencije, ki se navezujejo na alpsko prebivalstvo.

Deklaracije in protokoli

Tematska delovna telesa

Alpska kulturna dediščina je sestavni del aktivnosti Akcijske skupine 6 EUSALP "Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov", ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška.

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

  • DuALPlus (Program Območje Alp) – projekt za povečanje privlačnosti dvojnega izobraževanja za obrti in trgovino v alpskem prostoru (2018-2021)
  • AlpFoodway (Program Območje Alp) – interdisciplinarni, nadnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (2017-2019)
  • Vloga žensk v gorskih območjih (od 2017)
  • Alpen-Forum-Innsbruck o podnebnih spremembah in zdravju (2016)
  • Festival Brati gore (od 2015)
  • Potovanje We are Alps (od 2014)
  • Young Academics Award – nagrada za mlade znanstvenike (od 2012)
  • Fotografski natečaj (od 2010)
  • Svet Alp - igra s kartami (2009)
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.