Naravne nevarnosti

Divje in raznolike krajine so ena od najbolj izrazitih posebnosti alpske regije in del njene privlačnosti, hkrati pa izpostavljajo alpsko prebivalstvo številnim naravnim nevarnostim. Te ogrožajo človekove dejavnosti in življenje ter postajajo čedalje pogostejše zaradi podnebnih sprememb. Poplav, skalnih podorov, zemeljskih in snežnih plazov ter drugih naravnih nesreč je vedno več, zato je pomembno, da povečamo ozaveščenost javnosti o tej temi, delimo in usklajujemo ukrepe med alpskimi državami ter oblikujemo ukrepe za preprečevanje in omejitev škode zaradi naravnih nesreč, ki so hkrati učinkoviti in najmanj vplivajo na krajino ter ekosisteme.

Alpska konvencija tej temi posveča veliko pozornosti, najnovejša dejavnost je priprava sedmega Poročila o stanju Alp o obvladovanju tveganj zaradi naravnih nesreč.

 

Protokoli in deklaracije

Čeprav naravne nesreče niso predmet posebnega protokola, je tema obravnavana v protokolih Gorski gozd, Urejanje prostora in trajnostni razvoj, Varstvo tal in Promet ter v Akcijskem načrtu za podnebje v Alpah (2009).

 

Tematsko delovno telo

  • Platforma za naravne nesreče – PLANALP

 

Publikaciji

 

Projekt

  • Alpen-Forum-Innsbruck 2015 (podnebne spremembe in naravne nesreče)
Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.