Naravne nevarnosti

Divje in raznolike krajine so ena od najbolj izrazitih posebnosti alpske regije in del njene privlačnosti, hkrati pa izpostavljajo alpsko prebivalstvo številnim naravnim nevarnostim. Te ogrožajo človekove dejavnosti in življenje ter postajajo čedalje pogostejše zaradi podnebnih sprememb. Poplav, skalnih podorov, zemeljskih in snežnih plazov ter drugih naravnih nesreč je vedno več, zato je pomembno, da povečamo ozaveščenost javnosti o tej temi, delimo in usklajujemo ukrepe med alpskimi državami ter oblikujemo ukrepe za preprečevanje in omejitev škode zaradi naravnih nesreč, ki so hkrati učinkoviti in najmanj vplivajo na krajino ter ekosisteme.

Po izdelavi 7. Poročila o stanju Alp o obvladovanju tveganja naravnihnevarnosti, ki ga je potrdila XV. Alpska konferenca, najnovejše aktivnosti na področju naravnih nevarnosti pa se nanašajo na preventivo pri načrtovanju ravnanja v nepredvidenih razmerah.

Protokoli in deklaracije

Čeprav naravne nesreče niso predmet posebnega protokola, je tema obravnavana v protokolih Gorski gozd, Urejanje prostora in trajnostni razvoj, Varstvo tal in Promet ter v Akcijskem načrtu za podnebje v Alpah (2009).

Tematsko delovno telo

  • Platforma za naravne nesreče – PLANALP

Publikaciji

Projekt

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.