Gozdovi

Gozdovi pokrivajo več kot 40 % površine Alp, njihov delež pa zaradi opuščanja obdelanih površin in dviga temperature narašča. So ponor ogljika, njihov les pa uporabljamo kot gradbeni material in obnovljiv vir energije. Nudijo tudi naravno zaščito pred plazovi in poplavami ter drugimi naravnimi nesrečami, so prepoznavni element alpske krajine in pomemben rekreacijski prostor. Če z gozdovi upravljamo trajnostno, lahko izvajajo številne pomembne funkcije: varstvo tal, varstvo pred naravnimi nesrečami, obnovljiv vir surovin, vir energije in zaposlitvenih možnosti, blažitev podnebnih sprememb, ohranitev ekosistemov in varovanje alpske krajine.

Točka 2h 2. člena Alpske konvencije

Protokol

Tematsko delovno telo

  • Delovna skupina Gorski gozd

Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška vodita Akcijsko skupino 6 Strategije Evropske unije za alpsko regijo (EUSALP), ki obravnava temo "Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov", ena od njenih podskupin pa se osredotoča na kmetijstvo in gozdarstvo, usmerjena v prihodnost (varstvo narave, družbeno-gospodarski in kulturni vidiki).

Publikacije in dokumenti

Projekt

  • RockTheAlps (Program Območje Alp) – usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp (2016-2019)
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.