Energija

Energija je temelj skoraj vseh človekovih dejavnosti. V času podnebnih sprememb je bistvenega pomena nadomeščanje fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. Alpe so tradicionalno pomemben proizvajalec hidroelektrične energije. Izkoriščajo lahko tudi močno sončno sevanje, alpski gozdovi pa predstavljajo vir lesne biomase. Vendar pa so uporabna zemljišča v Alpah omejena in proizvodnja električne energije lahko negativno vpliva na naravo, krajino in druge človekove dejavnosti, na primer na hribovsko kmetijstvo. Zato je potreben previden in uravnotežen pristop za nadgradnjo ali razvoj obratov za proizvodnjo električne energije v Alpah. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov mora biti tesno povezana z izboljšanjem energetske učinkovitosti, zlasti na področju prometa in gradnje.

V splošnih obveznostih, ki izhajajo iz Okvirne konvencije (točka 2k 2. člena), so se pogodbenice zavezale, da bodo sprejele ukrepe na področju energije "s ciljem uvedbe pridobivanja, razdeljevanja in izkoriščanja energije na način, ki prizanaša naravi in krajini ter je neškodljiv okolju, in pospeševanja ukrepov za varčevanje z energijo".

 

Protokol

 

Tematska delovna telesa

  • Platforma Energija (2013-2014)
  • Platforma Hribovsko kmetijstvo 
  • Posvetovalni odbor za alpsko podnebje

 

Publikacije in dokumenti

 

Projekti

Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.