Energija

Energija je temelj skoraj vseh človekovih dejavnosti. V času podnebnih sprememb je bistvenega pomena nadomeščanje fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. Alpe so tradicionalno pomemben proizvajalec hidroelektrične energije. Izkoriščajo lahko tudi močno sončno sevanje, alpski gozdovi pa predstavljajo vir lesne biomase. Vendar pa so uporabna zemljišča v Alpah omejena in proizvodnja električne energije lahko negativno vpliva na naravo, krajino in druge človekove dejavnosti, na primer na hribovsko kmetijstvo. Zato je potreben previden in uravnotežen pristop za nadgradnjo ali razvoj obratov za proizvodnjo električne energije v Alpah. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov mora biti tesno povezana z izboljšanjem energetske učinkovitosti, zlasti na področju prometa in gradnje.

V splošnih obveznostih, ki izhajajo iz Okvirne konvencije (točka 2k 2. člena), so se pogodbenice zavezale, da bodo sprejele ukrepe na področju energije "s ciljem uvedbe pridobivanja, razdeljevanja in izkoriščanja energije na način, ki prizanaša naravi in krajini ter je neškodljiv okolju, in pospeševanja ukrepov za varčevanje z energijo".

PROTOKOLI IN DEKLARACIJE

Tematska delovna telesa

  • Posvetovalni odbor za alpsko podnebje

  • Platforma Hribovsko kmetijstvo (2016-2019)

  • Platofrma Upravljanje voda v Alpah  (2009-2019)

  • Platforma Energija (2013-2014)

izbrani dokumenti in publikacije

Projekti

  • ClimaHost – natečaj za inovativne rešitve za varstvo podnebja in energetsko učinkovitost v hotelirstvu in gostinstvu v alpskem prostoru (2018)

  • Upravljanje z energijo v alpskih hotelih (od 2016)

  • recharge.green projekt Interreg Območje Alp: Balancing Alpine energy and nature (2012-2015)

  • Constructive Alps – mednarodna nagrada za trajnostno prenovo in gradnjo na območju Alp (od 2010)

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.