Posvetovalni odbor za zeleno gospodarstvo

Predsedstvo: Nemčija 
Zeleno gospodarstvo razumemo kot »gospodarstvo, ki vodi do izboljšanja blaginje ljudi in socialne pravičnosti, hkrati pa občutno zmanjšuje okoljska tveganja in ekološka pomanjkanja. Enostavno povedano, zeleno gospodarstvo lahko opredelimo kot nizkoogljično gospodarstvo, učinkovito z viri in socialno vključujoče« (UNEP). Zeleno gospodarstvo je čezsektorska tematika, ki zadeva več vidikov življenja, družbe, dela in industrije ter obravnava skupne povezave med aktivnostmi in blaginjo ljudi, družbe in okolja.   
 
Zaradi specifičnih značilnosti in edinstvenih virov imajo Alpe potencial, da delujejo kot »laboratorij« za ozelenitev gospodarstva, hkrati pa tudi omogočajo širitev izven svojih meja. Tudi zato je bila na XIII. Alpski konferenci v Torinu ustanovljena ad-hoc strokovna skupina za pripravo šestega Poročila o stanju Alp (RSA) na temo »Ozelenitev gospodarstva v Alpski regiji«.   
 
XIV. Alpska konferenca v Grassauu je potrila Poročilo s priporočili za promocijo zelenega gospodarstva ter ustanovila Posvetovalni odbor za zeleno gospodarstvo z nalogo, da pripravi ambiciozen in obširen Akcijski načrt za zeleno gospodarstvo na območju Alp do leta 2018. Namen tega akcijskega načrt je nadalje razviti priporočila iz Poročila o stanju Alp (RSA) in opredeliti specifična področja aktivnosti ter njegove aktivne deležnike. Pod vodstvom nemške Agencije za okolje (Umweltbundesamt - UBA) ima Posvetovalni odbor pomembno vlogo pri  organizaciji ter vključitvi vseh relevantnih deležnikov v tematske delavnice in konzultacije preko spleta.   
 
Cilji   
Opredeliti, voditi ter nadzorovati odprti dialog med deležniki. Na podlagi tega se oblikuje Akcijski načrt za zeleno gospodarstvo. Postopek vključuje vzpostavitev delavnic za relevantne deležnike na različne tematike zelenega gospodarstva v Alpah.   

Nazaj na seznam
Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.