Posvetovalni odbor za alpsko biotsko raznovrstnost

Predsedstvo: Italija

Alpe so bogato območje z drugo največjo biotsko raznovrstnostjo v Evropi. Biotska raznovrstnost je osnova za našo prehrano in zdravje. XV. Alpska konferenca je prepoznala to ključno vlogo z ustanovitvijo Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost. Namen Odbora je izdelati analizo stanja relevantnih strategij za biotsko raznovrstnost in krajine, smernice in priporočila politik za alpske države, vključno s Konvencijo o biotski raznovrstnosti, relevantno zakonodajo in strategije za biotsko raznovrstnost na nivoju EU ter rezultati nedavnih raziskav. Nadalje je bila Odboru zaupan razvoj sistema prioritet in ciljev za skupno ukrepanje tudi na področju ekološke povezljivosti. Posvetovalni odbor za alpsko podnebje tako služi kot platforma, ki med drugim združuje različne deležnike z namenom omogočanja dialoga med različnimi interesi.

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Naložili se bodo, ko bodo dokončani.

Nazaj na seznam
Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.