Delovna skupina UNESCO svetovna dediščina

Ta delovna skupina je bila aktivna med leti 2006-2014 pod italijanskim predsedstvom.
Leta 2006 je IX. Alpske konferenca ustanovila delovno skupino, katere cilj je bil inter alia tudi spodbujanje čezmejnega in bolj intenzivnega kandidiranja za vpis na UNESCO Seznam svetovne dediščine območij Alpskega loka. Leta 2009 je X. Alpska konferenca naročila delovni skupini, naj razvrsti potencialne lokalitete na območju Alp po vsebinah, ki jih je pokazala analiza. Leta 2014 je XIII. Alpska konferenca ustanovila delovno skupino za trajnostni turizem, s širšim mandatom, ki vključuje tudi vidike UNESCO.
 
Izhajajoč iz vprašanja kako najbolje harmonizirati začasni UNESCO Seznam svetovne dediščine seznam na območju Alp, je delovna skupina razvila usklajeno metodologijo na osnovi znanstvenega pristopa, katere cilj je harmonizacija predlogov seznamov za območje Alpskega loga.
 
Temeljni dokumenti za delo Delovne skupine za UNESCO svetovna dediščina, so protokoli "Turizem" in "Varstvo narave in urejanje krajine", kot tudi "Deklaracija o prebivalstvu in kulturi" Alpske konvencije. Poleg tega komuniciranje Delovne skupine o naravni in kulturni dediščini Alp podpira Večletni program dela na vseh njegovih prednostnih področjih. Razvoj mandata je bil posledica večjega obsega znanja in razvoj procesa v njegovem poteku. 
 
Delovna skupina je izpolnila sledeče naloge:

 • Oblikovanje in analiza statusa svetovne dediščine v Alpski regiji;
 • Spodbujanje uskladitve začasnih seznamov predlaganih naravnih znamenitosti (delavnici, ki sta potekali v Berlinu in Valdieri) ter spodbujanje nadaljnjega procesa
 • Razvoj in implementacija metodologije identificiranja potencialno primernih lokacij svetovne dediščine v alpski regiji
 • Razprava o snovni in nesnovni vrednosti dediščine v alpah
 • Oblikovanje kontaktov z UNESCO Centrom svetovne dediščine, ki oblikuje rezultate
 • Predstavitev primerov dobrih praks iz drugih regij.

Organizacija dela
Sodelovanje strokovnjakov s področja UNESCO Svetovne dediščine, imenovanih s strani pogodbenic in njihovo aktivno in stalno sodelovanje skozi leta je eden od razlogov za uspeh delovna skupina je pogosto organizirala tematske delavnice in obiskala lokacije svetovne dediščine.
 
Delo je vključevalo razvoj in skupno analizo ter pregled (alpske lokacije in UNESCO Svetovna dediščina – izvorna študija; zaščitena območja v Alpah in kultura in naravna označba; lokacije v Alpah vključene na UNESCO Seznam svetovne dediščine), kot tudi poglobljene individualne prispevke članov delovne skupine ter zelo odrto razpravo na srečanjih skupine.
 
Delo delovne skupine je bilo podprto s številnimi znanstvenimi delavnicami, ki so vključevale širok spekter mednarodnih strokovnjakov in razprave v skupini, med njimi velja posebej izpostaviti mednarodno srečanje naravna svetovna dediščina in alpska regija (Bern, 14-15. December 2010) ter strokovno delavnico možnih bodočih področjih kulturne dediščine v Alpah (trst, 2-3 Februar 2011), ki je bila financirana s posebnega fonda Švice, Avstrije in Monaka. Nadaljnje delavnice so bile organizirane v času italijanskega predsedstva alpski konvenciji 2013-2014 za lokalno in regionalno upravo». 
 
Doseženi rezultati
 
Z namenom širjenja doseženih rezultatov delovna skupina predlaga širjenje pridobljenih informacij preko deležnikov (kot npr. Center za svetovno dediščino, UNESCO, IUCN, ICOMOS, ICCROM na nacionalne UNESCO komisije, kot tudi regionalne organizacije itd( ter oblikovanje virtualne platforme na strani Alpske konvencije, s cilje stalne posodobljenosti informacij o Lokacijah svetovne dediščine, Geoparkih in podobnih oblikah bodiče nominacije, s pomočjo stalnega sekretariata Alpske konvencije, kot tudi za predstavitev rezultatov v okviru relevantnih srečanj (nacionalne UNESCO komisije, Komisije Svetovne dediščine, dogodke povezane z lokalno nominacijo itd).
 
V okviru Alpske konvencije se predlaga:

 • Izvajanja rezultatov delovne skupine glede potencialno primernih nominacij v Alpah;
 • Zagotovitev znanstvene podpore začasni nominaciji “Alpe in morje”;
 • Komunikacija metodologije in rezultatov dela DS relevantnim deležnikom (nacionalnem občinstvu, UNESCO, deležniki pogodbenic Svetovne dediščine, drugi regionalni akterji);
 • Prenos rezultatov drugim relevantnim delovnim skupinam in platformam (Ekološko omrežje) in predvsem novonastali delovni skupini za trajnostni turizem (priporoča se sodelovanje strokovnjakov s področja svetovne dediščine pri delu DS);
 • Zagotavljanje povezave med svetovno dediščino in programom trajnostega turizma.

Aktivnosti, dokumenti in rezultati delovne skupine 

Nazaj na seznam
Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.