Delovna skupina Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo

Predsedstvo: Italija

Delovno skupino Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo je ustanovila XV. Alpska konferenca leta 2019. Skupina bo pripomogla h konkretni operacionalizaciji Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050. Ta prevod v prakso skrbi za korake v smeri proti podnebju prijaznemu hribovskemu kmetijstvu na eni in trajnostnemu upravljanju z gorskimi gozdovi na drugi strani.

Okvir delovne skupine predstavlja povezava in součinkovanje med trajnostnim gorskim kmetijstvom, trajnostnim upravljanjem z gorskimi gozdovi, turizmom in biotsko raznovrstnostjo v alpskem kontekstu. Delovna skupina si prizadeva za skupne in inovativne rešitve za trajnostna urbano-ruralna razmerja s poudarkom na primerih dobrih praks s področja modelov trajnostnega gospodarstva v Alpah.

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

 

Nazaj na seznam
Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.