Delovna skupina Gorski gozd (2012-2019)

Predsedstvo: Italija 

Gorski gozdovi predstavljajo razpoznavni element alpskega prostora. Če z gozdovi gospodarimo trajnostno, ti opravljajo številne funkcije, kot so varovanje tal, varstvo pred naravnimi nesrečami,  vir obnovljivih surovin, vir energije in možnosti zaposlovanja, blaženje podnebnih sprememb, ekosistem za ohranjanje in varovanje alpske biotske raznovrstnosti ter razpoznavni element krajine.   
 
Delovna skupina Gorski gozd je bila ustanovljena leta 2012 in v okviru izvajanja Protokola “Gorski gozd” Alpske konvencije. S svojim delovanjem je prispevala k izvajanju različnih med-sektorskih nalog Večletnega programa dela Alpske konvencije, še posebej na področjih podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti, turizma in zelenega gospodarstva.   
 
Delovna skupina je prispevala k razvoju gozdnih sistemskih politik s poudarkom na prilagajanju in potencialni absorpciji. To je bilo izvedeno v skladu z Akcijskim načrtom za podnebne spremembe v Alpah s ciljem promocije ohranjanja gozdnih območij, ki so izpostavljena naravnim nevarnostim, in varovalne funkcije gozdov. Naloge so vključevale tudi uskladitev orodij za spremljanje vpliva podnebnih sprememb. Delovna skupina je prav tako obravnavala vprašanja, povezana s proizvodnjo surovin in obnovljivimi viri energije, ter spodbujala uporabo lesa.   
 
Gorski gozdovi so razpoznavni element alpske krajine, hkrati pa imajo tudi pomembno rekreacijsko funkcijo, zato je bila delovna skupina aktivna tudi na področju turizma.  
V mandatnem obdobju 2016-2019 je bila delovna skupina osredotočena na varovalno vlogo alpskih gorskih gozdov in na aktivnosti za prepoznavanje in vrednotenje ekosistemskih storitev v alpskih gozdovih.
 
Delovna skupina je posebno pozornost posvetila zbiranju politik in dobrih praks, povezanih z vlogo, ki jo alpski gozdovi igrajo v nizkoogljičnih, trajnostnih in družbenovključujočih gospodarstvih. 
  
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike. 

    Nazaj na seznam
    Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.