Ad hoc strokovna skupina Pripravo VI. Poročila o stanju alp

Predsedstvo: Nemčija 
Alpska konvencija vsaki dve leti pripravi Poročilo o stanju Alp na specifično temo pomembno za Alpe. Delovna skupina za RSA VI je bila ustanovljena kot ad hoc Delovna skupina, ki je prevzela nalogo priprave tega poročila. 
  
Ključna tema šestega Poročila o stanju Alp je bila “Ozelenitev gospodarstva v Alpski regiji – od niš do vodilnih področij”. Tema je bila izrazito med-sektorska in, s je vključevala različne aktivnosti Delovnih skupin in platform Alpske konvencije, ki so bile izvedene v preteklih letih. V ospredju so bila področja ohranjanja narave in upravljanja krajine, gorskega kmetijstva in gorskih gozdov, turizma, energije, rabe tal, prometa, demografskih sprememb in podnebnih sprememb. 
 
Pomembna vloga zelenega gospodarstva, kot načina doseganja trajnostnega razvoja, je bila tematsko obravnavana v številnih usmeritvah preteklih Alpskih konferenc; npr. XI. Alpske konference (Brdo pri Kranju, marec 2011), ki je “spodbudila pogodbenice, da združijo svoja prizadevanja z namenom zmanjšanja in uporabe potenciala nevtralizacije izpustov toplogrednih plinov na območju Alp, po najboljših močeh in po sektorskih področjih, ob upoštevanju nacionalnih strategij za blaženje podnebnih sprememb kot tudi regionalnih in lokalnih pobud, ki se izvajajo na območju Alp”. Nadalje je XII. Alpska konferenca (Poschiavo, September 2012) ponovno potrdila svojo “zavezo k večji trajnostnosti na gorskih območjih". 
 
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike v Delovne skupine/Platforme.
 
Cilji 
Delovna skupina se je osredotočila na naslednje cilje: 

  • Zbiraje in vrednotenje Pan-Alpskih podatkov in informacij o statusu in priložnostih za zeleno gospodarstvo v Alpah.
  • Zbiranje in ocenjevanje dobrih praks, ki promovirajo zeleno gospodarstvo v Alpah. Osredotočenost na politične strategije, politike in ukrepe ter inštrumente, vključno s projekti in iniciativami civilne družbe, tudi zasebnega sektorja. Gospodarske, okoljske in, v kolikor možno, družbene prednosti ki morajo biti poudarjene pri predstavitvi dobrih praks. Izbor primerov bi moral temeljiti na specifičnih družbenih, gospodarskih in okoljskih kriterijih, ki so dogovorjeni v ta namen. Skupni kriteriji, opredeljeni za pregled in izbor primerov dobrih praks, kot npr. prenosljivost na druga Alpska območja, območje obsega, inovativnost, gospodarski pomen. Ta proces bo dopolnjeval pregled znanstvenih del o priložnostih zelenega gospodarstva v Alpski regiji.
  • Priprava predlogo za politične odločevalce o izvajanju dobrih praks in njihovi prenosljivosti.
  • Priprava povzetka na podlagi uporabljenih kriterijev za pripravo Poročila o stanju Alp.

Aktivnosti, dokumenti, rezultati Delovne skupine 

Nazaj na seznam
Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.