Ad hoc strokovna skupina pripravo Poročila o stanju alp na temo demografskih sprememb

Ta ad hoc strokovna skupina je bila pod Italjanskim predsedstvom aktivna med letoma 2013 in 2014 .
Kot je določeno v Deklaraciji Alpske konvencije o prebivalstvu in kulturi, pripisujejo alpske države družbeno-gospodarskim in kulturnim vidikom osrednji pomen za izvajanje celovite politike varstva in trajnostnega razvoja alpskega prostora. Zato so se pogodbenice zavezale, da bodo ohranjale in spodbujale kulturno raznolikost v Alpah ter se usmerile v izpolnjevanje potreb, želja in predstav ljudi, ki živijo na območju Alp.
 
Ad hoc strokovna skupina je bila oblikovana na XII. Alpski konferenci, leta 2012 z mandatom priprave petega Poročila o stanju Alp, ki se osredotoča na demografske spremembe.   
 
Strokovna skupina je nadaljevala delo Delovne skupine za demografijo in zaposlovanje, ki so jo ustanovili ministri na X. Alpski konferenci leta 2009. Ta skupina je že pripravila pregled demografskega okvira v Alpah, ki je služil kot osnova za bolj poglobljeno raziskovanje in delo ad hoc strokovne skupine. Za pripravo petega Poročila o stanju Alp je skupina zbrala primere dobrih praks in pripravila smernice za odločevalce.  
 
Ta ad hoc strokovna skupina je združevala predstavnike držav pogodbenic in Opazovalk, kot tudi strokovnjake in deležnike.

Doseženi rezultati

Glavni cilj ad hoc strokovne skupine je bila priprava petega Poročila o stanju Alp do XIII. Alpske conference, z naslednjimi poudarki:

  • Priprava izbora dobrih praks na podlagi vnaprej določenih kriterijev.
  • Oblikovanje smernic za odločevalce o uporabi dobrih praks in njihovi prenosljivosti. 
  • Prikaz in analiza sprememb na področju strukture in sestave alpskega prebivalstva.
  • Pozorno slediti zaposlitvenim dinamikam.
  • Preveriti vlogo različnih ravni šolanja in izobrazbe ter vpliv le-teh na družbo.

Peto Poročilo o stanju Alp je bilo sprejeto na XIII. Alpski konferenci in je sedaj v procesu urejanja in printanja. Tiskana in PDF verzija poročila bosta dosegljivi maja 2015.

Dejavnosti, dokumenti, rezultati

Nazaj na seznam
Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.