Sklepi XV. Alpske konference

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1: Poročilo o aktivnostih Stalnega odbora in njenega predsedstva 2016–2019 - dokument ACXV/A1
 • Priloga 2: Poročilo o aktivnostih Stalnega sekretariata 2016–2019 - dokument ACXV/A2
 • Priloga 3: Poročilo Odbora za preverjanje za XV. Alpsko konferenco - dokument ACXV/A3
 • Priloga 4: Poročilo o aktivnostih tematskih delovnih teles Alpske konvencije 2016–2019 s prilogami (poročila Platforme Hribovsko kmetijstvo, Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje, Posvetovalnega odbora za zeleno gospodarstvo, Delovne skupine Gorski gozd, Platforme Upravljanje voda v Alpah, Platforme Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba - WISO, Platforme Naravne nesreče - PLANALP, Strokovne skupine za prostorsko načrtovanje, Platforme Ekološko omrežje, Delovne skupine Makroregionalna strategija, Delovne skupine Promet in Delovne skupine Trajnostni turizem) - dokument ACXV/A4
 • Priloga 5: Poročilo o aktivnostih opazovalk Alpske konvencije 2016–2019 - dokument ACXV/A5a
 • Priloga 6: Poročilo organizacij CIPRA International, Povezanost v Alpah, ISCAR, ALPARC, Alpsko mesto leta, CAA, Pro-Mont Blanc in WWF o poziv za krepitev Alpske konvencije - dokument ACXV/A5b
 • Priloga 7: Mandat Delovne skupine Naravne nesreče (PLANALP) za obdobje do XVI. Alpske konference - dokument ACXV/A6/1
 • Priloga 8: Mandat Delovne skupine Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba (WISO) za obdobje do XVI. Alpske konference - dokument ACXV/A6/2
 • Priloga 9: Mandat Delovne skupine Varstvo tal za obdobje do XVI. Alpske konference - dokument ACXV/A6/3
 • Priloga 10: Akcijski program za zeleno gospodarstvo v alpskem prostoru - dokument ACXV/A6/4
 • Priloga 11: Mandat Delovne skupine Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo za obdobje do XVI. Alpske konference - dokument ACXV/A6/5
 • Priloga 12: Mandat Delovne skupine Promet za obdobje do XVI. Alpske konference - dokument ACXV/A6/6
 • Priloga 13: Poročilo o napredku vizije »Obnovljive Alpe« - dokument ACXV/A7
 • Priloga 14: Poročilo o izboru teme 8. Poročila o stanju Alp - dokument ACXV/A8
 • Priloga 15: Poročilo o sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje - dokument ACXV/A9
 • Priloga 16: Innsbruška deklaracija »Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050« - dokument ACXV/B1/1
 • Priloga 17: Alpski sistem podnebnih ciljev 2050 - dokument ACXV/B1/1/1
 • Priloga 18: 7. Poročilo o stanju Alp - dokument ACXV/B1/1/2
 • Priloga 19: Končno poročilo o poglobljenem preverjanju teme »Varčna raba tal« Odbora za preverjanje Alpske konvencije - dokument ACXV/B3/2 oz. ImplAlp/2019/28/5/1
 • Priloga 20: Resolucija Mladinskega parlamenta Alpske konvencije 2018 na temo tal - dokument ACXV/B3/1
 • Priloga 21: Deklaracija, ki jo je pripravila Akcijska skupina 6 EUSALP na temo »Trajnostna raba tal in varstvo tal« - dokument ACXV/B3/3
 • Priloga 22: Program francoskega predsedstva za obdobje do XVI. Alpske konference - dokument ACXV/B4
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.