Sklepi XIV. Alpske konference

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1: Poročilo o aktivnostih Stalnega odbora in njegovega predsedstva 2015-2016 - dokument ACXIV/A1
 • Priloga 2: Poročilo o aktivnostih Stalnega sekretariata 2015-2016 - dokument ACXIV/A2
 • Priloga 3: Poročilo Odbora za preverjanje za XIV. Alpsko konferenco - dokument ACXIV/A3
 • Priloga 4: Smernice za interpretacijo 3. odst. 6. čl. Protokola "Turizem" v luči njihovega usklajenega izvajanja v alpskem prostoru - Dokument ImplAlp/2016/24/6/2 - dokument ACXIV/A3/4
 • Priloga 5: Priporočila za ukrepanje za dosledno uporabo 1. odst. 11. čl. Protokola "Varstvo narave in urejanje krajine" v celotnem alpskem prostoru - dokument ImplAlp/2015/22/5a/4, dokument ACXIV/A3/3
 • Priloga 6: Končno poročilo o poglobljenem preverjanju teme "Turizem" - dokument ImplAlp/2016/24/7/1, dokument ACXIV/A3/1
 • Priloga 7: Poročilo Delovne skupine "Promet" - dokument ACXIV/A4/1
 • Priloga 8: Poročilo Platforme PLANALP - dokument ACXIV/A4/2
 • Priloga 9: Poročilo Platforme za ekološko omrežje - dokument ACXIV/A4/3/Rev.1
 • Priloga 10: Poročilo Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument ACXIV/A4/4/Rev.1
 • Priloga 11: Poročilo Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" - dokument ACXIV/A4/5
 • Priloga 12: Poročilo Platforme "Hribovsko kmetijstvo" - dokument ACXIV/A4/6
 • Priloga 13: Poročilo Delovne skupine "Gorski gozd" - dokument ACXIV/A4/7/Rev.1
 • Priloga 14: Poročilo Delovne skupine "Trajnostni turizem" - dokument ACXIV/A4/8
 • Priloga 15: Poročilo opazovalk Alpske konvencije - dokument ACXIV/A5/Rev.1
 • Priloga 16: Mandat Delovne skupine "Promet" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/1
 • Priloga 17: Mandat Platforme PLANALP za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/2
 • Priloga 18: Mandat Platforme za ekološko omrežje za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/3
 • Priloga 19: Mandat Platforme za upravljanje voda v Alpah za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/4
 • Priloga 20: Mandat Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/5
 • Priloga 21: Mandat Delovne skupine "Makro-regionalna strategija" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/6
 • Priloga 22: Mandat Platforme "Hribovsko kmetijstvo" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/7
 • Priloga 23: Mandat Delovne skupine "Gorski gozd" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/8
 • Priloga 24: Mandat Delovne skupine "Trajnostni turizem" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/9
 • Priloga 25: Poročilo o pravnih popravkih sekundarnih pravilnikov Alpske konvencije - dokument ACXIV/A7
 • Priloga 26: Končna različica 6. Poročila o stanju Alp - dokument ACXIV/A9/3/Rev.1
 • Priloga 27: Povzetek 6. Poročila o stanju Alp - dokument ACXIV/A9/2/Rev.1
 • Priloga 28: Poročilo o izvajanju sklepov konference COP 21 v okviru Alpske konvencije - dokument ACXIV/A10a/Rev.2
 • Priloga 29: Poročilo o varstvu podnebja na občinski ravni - dokument ACXIV/A10b
 • Priloga 30: Poročilo o varstvu podnebja in energetska učinkovitost v hotelirstvu in gostinstvu v alpskem prostoru - dokument ACXIV/A10c
 • Priloga 31: Poročilo o Konferenci o gradnji v Alpah 2016 - dokument ACXIV/A10d
 • Priloga 32: Poročilo o nadaljevanju arhitekturnega natečaja "Constructive Alps" - dokument ACXIV/A10e
 • Priloga 33: Poročilo o primerih dobre prakse za krajino in naravo sprejemljivih energetskih projektov v alpskem prostoru - dokument ACXIV/A10f
 • Priloga 34: Poročilo o napredku glede vizije "Obnovljive Alpe" - dokument ACXIV/A10g
 • Priloga 35: Poročilo o vzpostavitvi Virtualnega alpskega observatorija - dokument ACXIV/A10h/Rev.1
 • Priloga 36: Poročilo o aktivnostih izvajanja vsealpskega ekološkega omrežja - dokument ACXIV/A11
 • Priloga 37: Poročilo o izmenjavi izkušenj o Protokolu "Urejanje prostora in trajnostni razvoj" - dokument ACXIV/A12
 • Priloga 38: Izjava iz Murnaua o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah ministric in ministrov pristojnih za prostorsko načrtovanje - dokument ACXIV/A12/1
 • Priloga 39: Poročilo o izmenjavi izkušenj o Protokolu "Varstvo tal" - dokument ACXIV/A13
 • Priloga 40: Poročilo glede konference o hribovskem kmetijstvu - dokument ACXIV/A14
 • Priloga 41: Večletni program dela 2017-2022 - dokument ACXIV/B2/1/Rev.1
 • Priloga 42: Kažipot - Roadmap k Večletnemu programu dela 2017-2022 - dokument ACXIV/B2/2/Rev.1
 • Priloga 43: Program avstrijskega predsedstva 2017-2018 "Varujmo in koristimo" - dokument ACXIV/B4
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.