Sklepi XII. Alpske konference

Zapisnik sklepov

  • Priloga 1: Mehanizem za preverjanje upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov (postopek preverjanja) - dokument ACXII/A1/1
  • Priloga 2: Poročilo Odbora za preverjanje za XI. Alpsko konferenco o stanju glede upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov - dokument AC11/A1/1
  • Priloga 3: Poročilo o napredku večletnega programa dela (MAP/SAP) - dokument ACXII/A7
  • Priloga 4: Poročilo o delu predsedstva, Stalnega sekretariata in opazovalk 2011-2012 - dokument ACXII/B1
  • Priloga 5: Poročilo o področju podnebje in energija - dokument ACXII/B4
  • Priloga 6: Četrto poročilo o stanju Alp “trajnostni turizem v Alpah” - Poročilo o napredku - dokument ACXII/B5
  • Priloga 7: Prispevek Alpske konvencije k procesu oblikovanja makroregionalne strategije za Alpe - dokument ACXII/B6/1
  • Priloga 8: Poročilo o glavnih ciljih in prednostnih nalogah italijanskega predsedstva Alpski konvenciji 2013-2014 - dokument ACXII/B7
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.