Sklepi XI. Alpske konference

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1: Poročilo Odbora za preverjanje o stanju glede upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov - dokument AC11/A1/1 
 • Priloga 2: Priporočila Odbora za preverjanje, ki jih je X. Alpska konferenca naslovila na pogodbenice - dokument AC11/A1/2 
 • Priloga 3: Elementi za spremembe postopka preverjanja - dokument AC11/A1/3 
 • Priloga 4: Poročilo Odbora za preverjanje o izvajanju Deklaracije "Prebivalstvo in kultura“, sprejete na IX. Alpski konferenci - dokument AC11/A1/4 
 • Priloga 5: Program dela Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 2011-2012 - dokument AC11/A2 
 • Priloga 6: Poročilo Stalnega sekretariata o nadaljnjem razvoju mednarodnih gorskih partnerstev Alpske konvencije - dokument AC11/A4 
 • Priloga 7: Mandat Delovne skupine “Promet” - dokument AC11/A5/1 
 • Priloga 8: Poročilo Delovne skupine za Unescovo svetovno dedišcino - dokument PC45/B8 
 • Priloga 9: Gradivo Delovne skupine za Unescovo svetovno dediščino - dokumenti PC45/B8/1-7 
 • Priloga 10: Poročilo Delovne skupine “Demografija in zaposlovanje” - dokument AC11/A7/1 
 • Priloga 11: Poročilo o dejavnostih Platforme "Ekološko omrežje" za obdobje 2009/2011 - dokument AC11/A8
 • Priloga 12: Poročilo o delu 2009-2010 Platforme “Naravne nesreče” (PLANALP) - dokument AC11/A9/1 
 • Priloga 13: Poročilo Platforme “Naravne nesreče” (PLANALP) o prilagajanju na podnebne spremembe - dokument AC11/A9/2 
 • Priloga 14: Poročilo Predsedstva o delovanju Alpske konvencije in njenih organov v letih 2009-2011 - dokument AC11/B1 
 • Priloga 15: Poročilo generalnega sekretarja - dokument PC45/B2 
 • Priloga 16: Deklaracija XI. Alpske konference - dokument AC11/B3/1 
 • Priloga 17: Večletni program Alpske konvencije za obdobje 2011-2016, temeljni dokument - dokument AC11/B4/1 
 • Priloga 18: Večletni program Alpske konvencije za obdobje 2011-2016, strateški akcijski načrt - dokument AC11/B4/2 
 • Priloga 19: Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za podnebje v Alpah - dokument AC11/B5 
 • Priloga 20: Poročilo o pripravi tretjega Poročila o stanju Alp - dokument AC11/B6a 
 • Priloga 21: Tretje Poročilo o stanju Alp “Trajnostni razvoj podeželja in inovacije” - dokumenta PC45/B6a/short/en/fin in PC45/B6a/long/en/fin 
 • Priloga 22: Poročilo o delu Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji” - dokument AC11/B7 
 • Priloga 23: Referenčni okvir Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji” - dokument AC11/B7/2 
 • Priloga 24: Dokumenti Platforme “Upravljanje voda v Alpah” - dokumenti AC11/B8/1AC11/B8/2/en in AC11/B8/3 
 • Priloga 25: Mandat Platforme “Upravljanje voda v Alpah” za obdobje 2011-2012 - dokument AC11/B8/4 
 • Priloga 26: Resolution on the Sustainable Development of the Dinaric Arc Region
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo. Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.