Alps2050 – Skupna prostorska perspektiva za Alpsko regijo: objava razpisal

Objavljeni so bili pogoji za prijavo projekta ESPON, namenjenega razvoju skupne vizije za trajnostni prostorski razvoj celotnega Alpskega območja. Na pogladi 10 glavnih izzivov, ki so jih ministri, pristojni za prostorski razvoj, izpostavljeni v Deklaraciji iz Murnau-a, bo Alps2050 predstavilo stanje in možnosti razvoja prostorske perspektive v širšem Alpskem območju, upoštevaje perimeter Alpske konvencije, Program Interreg Ombočje Alp ter EUSALP. Več informacij je objavljenih tukaj. Rok za prijavo je 8. avgust 2017.

Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.