28. seja Odbora za preverjanje na Dunaju

Avstrijsko predsedstvo je na Dunaju sprejelo delegate pogodbenic, opazovalk in strokovnjakov, ki so se med 6. in 8. februarjem udeležili 28. seje Odbora za preverjanje.

Seji je predsedoval g. Thomas Loidl zavstrijskega Zveznega ministrstva za Evropo, integracijo in zunanje zadeve.Sejo je v sredo otvoril generalni sekretar ambasador Markus Reiterer, za tem paso udeleženci dokončali poročilo odbora o poglobljenem pregledu na temo varčnerabe tal. Poročilo vključuje priporočila za zmanjšanje rabe in zaprtja tal vokviru Alpske konvencije. Poročilo in priporočila so bili potrjeni zaposredovanje XV. Alpski konferenci 4. aprila  v Innsbrucku. Odbor zapreverjanje je prav tako potrdil poročilo o delu, ki bo prav tako posredovano prihajajoči Konferenci.

Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.