Večletni program dela

Skozi Večletni program dela (VPD) Alpske konference pogodbenice skupaj z opazovalkami izrazijo svoje prepričanje, da izzivi, s katerimi se sooča alpska regija (med drugim podnebne, kulturne in demografske spremembe) zahtevajo sodelovalni pristop, ki presega državne meje.

Namen Večletnega programa dela je definirati kontekst sodelovanja na skupnih ukrepih tekom daljšega obdobja. Te usmeritve se odražajo v izboru prioritetnih področij, ki so definirana za šestletna obdobja. 

Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.