Protokoli in deklaracije

Protokoli Alpske konvencije vsebujejo posebne ukrepe za udejanjanje načel, oblikovanih v okvirni konvenciji, in opredeljujejo konkretne ukrepe za varstvo in trajnostni razvoj Alp. 

Do sedaj sprejeti protokoli pokrivajo različna področja:

Poleg tega sta bila sprejeta še dva dodatna protokola, in sicer Protokol h Konvenciji o varstvu Alp o reševanju sporov in Protokol o pristopu Kneževine Monako h Konvenciji o varstvu Alp.

Poleg omenjenih protokolov je Alpska konferenca sprejela naslednje ministrske deklaracije, ki obravnavajo posebne tematike:

Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.