Intranet 
SearchGo SearchSTANJE RATIFIKACIJ

Do leta 2002 so se vse države članice strinjale glede različnih protokolov, vendar
pa vse pogodbenice še vedno niso ratificirale vseh protokolov (ratifikacija pomeni,
da država, ki je podpisala protokol, sprejme tudi nacionalno zakonodajo, ki daje
protokolu poln pravni učinek na njenem ozemlju, glej preglednico). Vsaka država
članica je zavezana k izvajanju protokolov, ki jih je ratificirala.

Posodobitev statusa ratifikacij okvirne konvencije in njenih protokolov

Stanje podpisov Okvirne konvencije

Država Podpis konvencije Uradni dokument Ratifikacija Začetek veljavnosti
A  07.11.91 Bundesgesetzblatt Nr.477/1995 vom
 21.07.1995
 08.02.94  06.03.95
CH  07.11.91 Bundesgesetzblatt BBI 1997 IV 657(d), FF 1997
 IV 581 (f)
 28.01.99  28.04.99
D  07.11.91 Bundesgesetzblatt Teil II Nr.46/1994 vom
 8.10.1994
 05.12.94  06.03.95
F  07.11.91 Journal officiel Nr.95 1270 vom 7.12.1995  15.01.96  15.04.96
FL  07.11.91 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt
1995/Nr.186
 28.07.94  06.03.95
I  07.11.91 Legge 14 ottobre 1999, n.403 Gazzetta
Ufficiale n. 262 - 8.11.99
 27.12.99  07.08.04
MC  20.12.94 Ordonnance Souveraine n°14082 en date du 21 juillet 1999 publiée au journal de Monaco le 30 juillet 1999  22.12.98  22.03.99
SLO  29.03.93 Uradni list Republike Slovenije (Mednarodne
pogodbe) No.19/Attachment No.5 - 31.3.1995
 22.05.95  22.08.95
EU 07.11.91 Official Gazette of the European Community
n. L61/31-36 on 12.3.1996
04.03.96  14.04.98

Stanje ratifikacije protokolov 

 • Varstvo narave in urejanje krajine
 • Hribovsko kmetijstvo
 • Urejanje prostora in trajnostni razvoj
 • Dodatni protokol iz Monaka
 • Gorski gozd
 • Turizem
 • Energija
 • Varstvo tal
 • Promet
 • Reševanje sporov

  Varstvo narave in urejanje krajine
   
    A CH D FL I MC SLO EU
   Podpisano  31.10.00  16.10.98  20.12.94  20.12.94  16.10.98  20.12.94  20.12.94 20.12.94  20.12.94
   Ratificirano  14.08.02 --  18.09.02  11.07.05  11.06.02 7.02.13  08.11.04 28.01.04 --
   Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 11.10.05 18.12.02 7.05.13 08.02.05 28.04.04 --

  Hribovsko kmetijstvo

    A CH D F FL I MC SLO EU
   Podpisano  31.10.00  16.10.98  20.12.94  20.12.94  16.10.98  20.12.94  20.12.94  20.12.94  20.12.94
    Ratificirano  14.08.02 --  18.09.02  15.11.02  11.06.02 7.02.13 --  28.01.04  06.07.06
   Začetek veljavnosti  18.12.02 --  18.12.02  15.02.03  18.12.02 7.05.13 --  28.04.04  06.10.06

  Urejanje prostora in trajnostni razvoj

    A CH  F FL I MC SLO EU
   Podpisano  31.10.00  16.10.98  20.12.94  20.12.94  16.10.98 20.12.94   20.12.94  20.12.94  20.12.94
    Ratificirano  14.08.02 --   18.09.02  11.07.05  11.06.02 7.02.13  27.01.03  28.01.04 -- 
   Začetek veljavnosti  18.12.02 --   18.12.02  11.10.05  18.12.02 7.05.13  27.04.03  28.04.04 --

  Dodatni protokol iz Monaka

     A  CH  F  FL  I  MC  SLO  EU
   Podpisano  20.12.94  20.12.94  20.12.94  20.12.94  20.12.94  20.12.94  20.12.94  20.12.94  20.12.94
   Ratificirano  08.07.97  28.01.99  22.12.98  13.04.95  16.03.95 7.05.04  26.01.95  22.05.95  14.01.98
   Začetek veljavnosti  22.03.99  28.04.99  22.03.99  22.03.99  22.03.99 7.08.04  22.03.99  22.03.99 22.03.99 

  Gorski gozd

     A  CH  F  FL  I  MC  SLO  EU
   Podpisano  31.10.00  16.10.98  27.02.96  27.02.96  16.10.98  27.02.96  27.02.96  27.02.96  --
  Ratificirano  14.08.02 --  18.09.02  11.07.05  11.06.02 7.02.13 --  28.01.04  -- 
   Začetek veljavnosti  18.12.02 --  18.12.02  11.10.05  18.12.02 7.05.13 --   28.04.04 -- 

  Turizem

     A  CH  D  F  FL  I  MC  SLO  EU
   Podpisano  31.10.00  16.10.98  16.10.98  02.12.98  16.10.98  08.02.01  16.10.98  16.10.98  09.01.06
   Ratificirano  14.08.02  --  18.09.02  11.07.05  11.06.02 7.02.13  27.01.03  28.01.04  06.07.06
   Začetek veljavnosti  18.12.02  -- 18.12.02   11.10.05  18.12.02 7.05.13  27.04.03  28.04.04  06.10.06

  Energija

     A  CH  D  F  FL  I  MC  SLO EU 
   Podpisano 31.10.00   31.10.00  16.10.98 02.12.98   08.04.02  08.02.01  --  16.10.98  09.01.06
   Ratificirano  14.08.02  --  18.09.02  11.07.05  11.06.02 7.02.13  --  28.01.04  06.07.06
   Začetek veljavnosti  18.12.02  --  18.12.02  11.10.05  18.12.02 7.05.13  --  28.04.04  06.10.06


  Varstvo tal

     A  CH  D  F  FL  I  MC  SLO  EU
   Podpisano  31.10.00  16.10.98  16.10.98  02.12.98  16.10.98  31.10.00  16.10.98  16.10.98  09.01.06
   Ratificirano  14.08.02  --  18.09.02  11.07.05  11.06.02 7.02.13  27.01.03  28.01.04  06.07.06
   Začetek veljavnosti  18.12.02  --  18.12.02  11.10.05  18.12.02 7.05.13  27.04.03  28.04.04  06.10.06

  Promet

     A  CH  D  F  FL  I  MC  SLO  EU
   Podpisano  31.10.00  31.10.00  31.10.00  31.10.00  31.10.00  31.10.00  31.10.00  06.08.02  12.10.06
   Ratificirano  14.08.02  --  18.09.02  11.07.05  11.06.02 7.02.13  --  28.01.04  25.06.13
   Začetek veljavnosti  18.12.02  --  18.12.02  11.10.05  18.12.02 7.05.13  --  28.04.04  25.09.13

  Reševanje sporov

     A  CH  D  F  FL  I MC   SLO EU
   Podpisano  31.10.00  31.10.00  31.10.00  31.10.00  31.10.00  31.10.00  31.10.00  06.08.02  --
   Ratificirano  14.08.02  --  18.09.02  15.11.02  11.06.02 7.02.13  27.01.03  28.01.04  --
   Začetek veljavnosti  18.12.02  --  18.12.02  15.02.03  18.12.02 7.05.13  27.04.03  28.04.04  --
 

<<