Intranet 
SearchGo SearchNACIONALNE DELEGACIJE

AUSTRIJA Vodja delegacije: Günter Liebel
Kontaktna oseba: Ewald Galle
FRANCIJA Vodja delegacije: Stéphanie Croguennec
Kontaktna oseba: Isabelle Paillet
NEMČIJA Vodja delegacije: Christian Lindemann
Kontaktna oseba: Silvia Reppe
ITALIJA Vodja delegacije: Paolo Angelini
Kontaktna oseba: Paolo Angelini
LIECHTENSTEIN Vodja delegacije: Helmut Kindle
Kontaktna oseba: Helmut Kindle
MONAKO Vodja delegacije: Céline Van Klaveren-Impagliazzo
Kontaktna oseba: Céline Van Klaveren-Impagliazzo
SLOVENIJA Vodja delegacije: Blanka Bartol
Kontaktna oseba: Majda Lovrenčič
ŠVICA Vodja delegacije: Maria Lezzi
Kontaktna oseba: Silvia Jost
EU Vodja delegacije: /
Kontaktna oseba: Giacomo Luciani


<<