Intranet 
SearchGo Search            
 

PREDSEDSTVO ALPSKI KONVENCIJI

V obdobju 2013-2014 je Alpski konvenciji predsedovala Italija , v okviru Ministrstva za okolje, varstvo naravnih virov in morja v sodelovanju z lokalnimi oblastmi v Alpah. Minister Gianluca Galletti je predsedoval XIII. Alpski konferenci.


<<