Intranet 
SearchGo SearchXV. ALPSKA KONFERENCA

Innsbruck, prestolnica Tirolske (AT), je 4. aprila 2019 gostl XV. Alpsko konferenco. Ob tej priložnosti so se pogodbenice Alpske konvencije zbrale na ministrski ravni, konferenci pa je predsedovala avstrijska misnistrica za trajnostnost in turizem, ga. Elisabeth Köstinger. Konferenca se je osredotočala na podnebne spremembe v Alpah, obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti ter trajnostno rabo in zaščito alpskih tal.

S XV. Alpsko konferenco se je tudi zaključilo avstrijsko predsedovanje Alpski konvenciji, za prihodnji dve leti pa ga je prevzelaFrancija.

INFORMACIJSKA NOTA

IZJAVA ZA JAVNOST (neuradni prevod zagotovil Stalni sekretariat)

Innsbruška deklaracija

Innsbruška deklaracija potrjuje “Alpski sistem podnebnih ciljev 2050” za podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe do leta 2050. V skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah je potrebno izvsti ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v alpskem prostoru, kar bo omogočilo, da bodo Alpe postale podnebno nevtralne do leta 2050. Hkrati bo potrebno prilagajanje podnebnim spremembam na vseh področjih. Deklaracija potrjuje tudi 7. Poročilo o stanju Alp na temo “Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti”. Vse predvideno ukrepanje zahteva medsektorski pristop in mednarodno sodelovanje.

Dokumenti XV. Alpske konference

V tednu Alpske konference je potekal tudi dogodek AlpskiTeden Intermezzo, kjer so udeleženci izmenjevali mnenja na temo „Jutri v Alpah“.<<