Intranet 
SearchGo SearchPORTAL O PODNEBJU

Pogodbenice Alpske konvencije so marca 2009 sprejele Akcijski načrt za podnebje v Alpah. Da bi ga lahko bolje izvajali, je Stalni sekretariat pripravil posebno spletno stran o podnebnih spremembah. Posebej je izpostavljena tudi vloga skupnega ukrepanja pogodbenic Alpske konvencije s ciljem, da Alpe postanejo vzorčna regija na področju boja proti podnebnim spremembam. Spletna stran poleg referenčnih tekstov vsebuje še pomembne objave in vire ter “Center znanja/Knowledge center”, v katerem je mogoče najti pomembne naslove lokalnih in regionalnih akterjev, ki podpirajo in izvajajo ukrepe v boju proti podnebnim spremembam. “Primeri dobre prakse”, povezave na novice in prireditve, omogočajo obiskovalcem portala, da predstavijo svoje izkušnje in znanje z določenega tematskega področja in sporočijo svoje pobude v zvezi z Akcijskim načrtom za podnebje v Alpah. 
 
Pod Italijanskim predsedstvom Alpski konvenciji 2013-2014 sta bila pripravljena naslednja dva dokumenta:


<<