Intranet 
SearchGo Search

 
AD HOC STROKOVNA SKUPINA ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Predsedstvo: Nemčija   
 

Prostor je omejena dobrina in kot tak deležen različnega povpraševanja po rabi. To še posebej velja v Alpah. Pri upravljanju teh različnih potreb je ključno trajnostno usklajevanje, upoštevati pa je potrebno tudi med-sektorski in transnacionalni pristop. Protokol Alpske konvencije »Urejanje prostora in trajnostni razvoj« naslavlja prav to tematiko. Za spoprijemanje z naraščajočim številom čezmejnih vprašanj prostorskega načrtovanja in trajnostnega razvoja Alp je potreben trden in zavezan med-sektorski pristop.   
 
Za spodbujanje novih dinamik prostorskega načrtovanja v alpskem prostoru, je bila v okviru nemškega predsedstva (2015-2016) ustanovljena strokovna skupina »Prostorsko načrtovanje Alpske konvencije«, ki je organizirala konferenco deležnikov na področju Alpskega prostorskega razvoja ter konferenco visokih predstavnikov ministrstev alpskih držav, pristojnih za prostorsko načrtovanje. Ti ministri so leta 2016 sprejeli Izjavo o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah, v kateri so prepoznali, da so se od sprejetja »Protokola o urejanju prostora in trajnostnem razvoju« pokazali novi prostorski izzivi. Ta vprašanja veliki meri sovpadajo z Večletnim programom dela Alpske konference 2017-2022.   
 
XIV. Alpska konferenca je pozdravila Izjavo o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah in povabila pogodbenice in opazovalke, da nadaljujejo aktivno sodelovanje v ad hoc strokovni skupini za prostorsko načrtovanje.   
 
Cilji
  • Razvoj skupnih scenarijev za prihodnje prostorsko načrtovanje alpskega prostora skozi pripravo in nadzor nad raziskovalnim projektom »Alpe 2050 – Skupne prostorske perspektive za alpsko območje«  

Dejavnosti, dokumenti, rezultati

 
 
 
 


<<