Intranet 
SearchGo SearchDELOVNA SKUPINA ZA MAKROREGIONALNO STRATEGIJO ZA ALPE
Predsedstvo: Avstrija

 
Alpska konvencija, kot instrument trajnostnega razvoja, znotraj Evropske strategije za Alpsko regijo  - EUSALP promovira uravnotežen pristop med razvojem in varovanjem Alp. Alpska konvencija je svojo organizacijsko strukturo oblikovala tako, da prispeva k EUSALP in ima pomembno vlogo pri njeni implementaciji.   
 
Delovni skupini za makroregionalno strategijo sta zaupani nalogi koordinacije glede EUSALP znotraj Alpske konvencije ter lajšanja izmenjave informacij med Alpsko konvencijo in organi EUSALP. S temi aktivnostmi delovna prispevala k implementaciji prioritete naloge EUSALP Večletnega programa dela (VPD/MAP) 2017-2022

Cilji

Najpomembnejši cilji Delovne skupine za makroregionalno strategijo so: 

  • Zagotavljati prispevek Alpske konvencije, kot opazovalke, v Generalni skupščini in Izvršilnem odboru EUSALP. Alpsko konvencijo v obeh organih zastopata Predsedstvo in Stalni sekretariat;
  • Spodbujati medsebojno izmenjavo med EUSALP, njegovimi Akcijskimi skupinami ter organi Alpske konvencije in njenimi opazovalkami;
  • Služiti kot povezovalni element med Stalnim odborom in vodji EUSALP Akcijske skupine 6;
  • Zagotavljati izdaten prispevek organov Alpske konvencije k dotičnim organom EUSALP, na primer s koordinacijo z drugimi Delovnimi skupinami in Platformami Alpske konvencije;
  • Zagotavljati ustrezne komunikacijske tokove glede procesa EUSALP vsem organom Alpske konvencije.  
 Aktivnosti, dokumenti in rezultati delovne skupine v trenutnem mandatu

Dokumenti:

Pretekle aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine 

 


<<