Intranet 
SearchGo SearchWe are Alps 

Potovanje "We are Alps" je pobuda Stalnega sekretariata, ki skupino izbranih novinarjev popelje preko alpskega loka z namenom spoznavanja konvencije in srečevanja z alpskim prebivalstvom – s kmeti, poslovneži, prebivalci, strokovnjaki in politiki. Od tod tudi ime potovanja "We are Alps - Mi smo Alpe". Vsako leto se tema potovanja spremeni, dve značilnosti pa ostajata: spoznavanje ljudi, z namenom obravnavanja posamezne teme in potovanje z uporabo trajnostnih načinov transporta, ki so alternativa zasebnim avtomobilom.   
 
Namen projekta je dviganje ozaveščenosti o izzivih in priložnostih naše regije in Alpske konvencije ter aktualnih priložnostih in izzivih Alpske regije. Poudariti želi lastnosti, značilnosti, priložnosti in skupne izzive alpskega prebivalstva vključno s trajnostnim javnim prometom in izbrano vsakoletno temo.    
 
Prvo potovanje, leta 2014 se bilo osredotočilo na Alpsko družinsko kmetijstvo in gorske proizvode ter je tako obeležilo Mednarodno leto družinskih kmetij, sledila so potovanja na teme podnebnih sprememb (2015), Zelenega gospodarstva v Alpah (2016), Voda v Alpah (2017), Prebivalstva in culture v Alpah - nekoč in danes (2018), Podnebne spremembe, naravne nevarnosti in upravljanje (skrajšana izvedba 2019). Med leti 2008 in 2013 je Stalni sekretariat izvajal podoben projekt pod imenom SuperAlp!

Več informacij se nahaja v kvadratih na desni.

<<