Intranet 
SearchGo SearchPOROČILO O STANJU ALP

Poročilo o stanju Alp redno informira o ekološkemu, gospodarskemu in socialnemu razvoju v alpskem prostoru. Ljudem in odgovornim v politiki in upravi, medijem in znanosti ponuja obširno informacijsko osnovo o stanju in prihodnosti alpske regije. Poleg tega v osnovi ponuja pomembne točke za pripravo primernih strategij.

Pri pripravi poročila so poleg zastopnikov alpskih držav in Stalnega sekretariata Alpske konvencije, sodelovali predstavniki številnih omrežij in inštitucij ter znanstveniki in strokovnjaki iz celotnega alpskega prostora. Pregledujejo podatke, preverjajo in primerjajo s strani pogodbenic posredovane informacije in analizirajo trende, s ciljem, da se izzivi prihodnosti čimprej opazijo.

Prvo Poročilo o stanju Alp se je osredotočilo na področje prometa in mobilnosti. Dosegljivo je v vseh uradnih jezikih Alpske konvencije in v angleškem jeziku.

Drugo Poročilo o stanju Alp obravnava temo voda. Na razpolago je v vseh uradnih jezikih Alpske konvencije in tudi v angleščini.

Tretje Poročilo o stanju Alp obravnava temo trajnostnega razvoja podeželja in inovacij. Na razpolago je v vseh uradnih jezikih Alpske konvencije in tudi v angleščini. 

Četrto Poročilo o stanju Alp obravnava temo trajnostnega turizma. Na razpolago je v vseh uradnih jezikih Alpske konvencije in tudi v angleščini. 

Peto Poročilo o stanju Alp obravnava temo demografskih sprememb. Na razpolago je v vseh uradnih jezikih Alpske konvencije in tudi v angleščini. 

Šesto Poročilo o stanju Alp obravnava temo “Ozelenitev gospodarstva v Alpski regiji". Na razpolago je v vseh uradnih jezikih Alpske konvencije in tudi v angleščini.

Sedmo Poročilo o stanju Alp obravnava temo “Obvladovanje tveganj naravnih nevarnosti". Na razpolago je v vseh uradnih jezikih Alpske konvencije in tudi v angleščini. 


<<