Intranet 
SearchGo SearchX. ALPSKA KONFERENCA

Dne 11. in 12. marca se je v Evianu (Francija) odvijala X. Alpska konferenca.
Zbrali so se okoljski ministri alpskih držav, z namenom da sprejmejo
pomembne odločitve. Glavne točke dnevnega reda so se nanašale na sprejetje
Akcijskega načrta za podnebje v Alpah. Ministri so sprejeli drugo Poročilo o
stanju Alp (tema: vode)
in določili temo naslednjega poročila. Razpravljali so tudi
o aktivnostih delovnih skupin in platform: Promet, UNESCO Svetovna dediščina,
Ekološko omrežje in Naravne nesreče. Med konferenco ministrov so posebno
nagrado Alpske konvencije prejele najboljše pobude na področju trajnostnega
turizma, ki so bile izbrane v okviru francoskega predsedstva.

 


<<