Intranet 
SearchGo Search

Varovanje podnebja dobro vpliva na naše zdravje!
Varovanje podnebja dobro vpliva na naše zdravje!
Hoja namesto vožnje, prehranjevanje z regionalnimi produkti  ter živeti in delati v skoraj nič- energijskih stavbah pripomore k blaženju podnebnih sprememb, hkrati pa prinaša takojšnje koristi za zdravje.  To je glavno sporočilo večerne diskusije 4. Alpskega foruma Innsbruck, organiziranega 18. maja 2016 v tirolski prestolnici. Dogodek so skupaj organizirali  Tirolska bolnišnica, Zdravniška zbornica Tirolske, alpski raziskovalni center Alp-S in Stalnega sekretariata Alpske konvencije.
»En izmed razlogov, zakaj je svet tako počasen pri ukrepanju na področju podnebnih spremembah je izguba dnevnega stika z naravo: mestni ljudje, ki se selijo iz ene klimatizirane stavbe v drugo ne občutijo sprememb tako močno, kot jih npr. občutijo kmetje,« pravi Heinz Fuschsig, uslužbenec za področja okoljskih vprašanj pri Avstrijski medicinski zbornici.
Tukaj imajo alpski prebivalci priložnost, da se hitreje odzovejo, gradijo na privlačnosti narave in aktivnosti v naravi ter vplivajo na to, da se tradicionalni regionalni gospodarski cikli prilagodijo trajnostnemu in zdravemu načinu življenja. 
 
Posnetek dogodka

<<