Intranet 
SearchGo Search

Prvi koraki naproti ambicioznim podnebnim ciljem
Prvi koraki naproti ambicioznim podnebnim ciljem
13. in 14. maja je Posvetovalni odbor Alpske konvencije za alpsko podnebje v Salzburgu (AT) organiziral delavnico, s katero so začeli z operacionalizacijo Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050, ki ga je potrdila XV. Alpska konferenca. Dogodek je bil odprt za člane odbora ter druge zainteresirane strokovnjake in sektorske predstavnike, delavnico pa so sestavljali navdihujoči nagovori in predstavitve ter intenzivno viharjenje možganov. Preizkušeni so bili metodološki pristopi za identificiranje najbolj perspektivnih poti implementacije za dosego ciljev – najprej so bile izpostavljene vsealpske prioritete na področju prometa, energije in komunikacije. Naloga je izredno obsežna in v proces se bo moralo vključiti še veliko več deležnikov, kljub temu pa v Alpah zagotovo ne primanjkuje dobrih idej.

<<