Intranet 
SearchGo SearchINFO TOČKE ALPSKE KONVENCIJE 

Stalni sekretariat se je v želji, da se Alpsko konvencijo približa prebivalcem v državah pogodbenicah, odločil vzpostaviti info točke po celotnem območju alpskega loka. Sedem dogovorov o sodelovanju  s partnerskimi organizacijami je že bilo podpisanih. 

Skupni cilj tovrstnega sodelovanja je širjenje  znanja o  Alpski konvenciji ter ozaveščanje o pomembnosti implementacije njenih ciljev tudi na področjih, ki niso v neposredni bližini sedežev Stalnega sekretariata ali pristojnih ministrstev. Tesna povezanost info točk z ozemljem, kjer se nahajajo,  spodbuja  uresničevanje ciljev Alpske konvencije z  vključevanjem lokalnega prebivalstva, uprave, turistov, lokalnih institucij ter širokega spektra javnih in zasebnih organizacij.  Glavni cilj info točk  je  širši od širjenja informacij, saj skladno s podpisanim Dogovorom delujejo  kot vez med Stalnim sekretariatom in ozemljem info točke. 

Osebje info točk je primero usposobljeno in je pripravljeno na predajanje znanja in širjenje ozaveščenosti o pomenu Alpske konvencije v regiji. Info točke so opremljene z promocijskim materialom,  ki ga zagotovi Stalni sekretariat. 

Zemljevid spodaj prikazuje že vzpostavljene info točke na območju podpisnic Alpske konvencije:


Visualizza Infopoints of the Alpine Convention in una mappa di dimensioni maggiori

<<