Intranet 
SearchGo SearchNACIONALNE DELEGACIJE

AUSTRIJA Vodja delegacije: Günter Liebel
Kontaktna oseba: Ewald Galle
FRANCIJA Vodja delegacije: Marine de Carné
Kontaktna oseba: Isabelle Paillet
NEMČIJA Vodja delegacije: Christian Lindemann
Kontaktna oseba: Silvia Reppe
ITALIjA Vodja delegacije: Paolo Angelini
Kontaktna oseba: Antonio Ballarin Denti
LIHTENŠTAJN Vodja delegacije: Helmut Kindle
Kontaktna oseba: Helmut Kindle
MONAKO Vodja delegacije: Patrick Van Klaveren
Kontaktna oseba: Patrick Van Klaveren
SLOVENIJA Vodja delegacije: Tanja Bogataj
Kontaktna oseba: Blanka Bartol
ŠVICA Vodja delegacije: Maria Lezzi
Kontaktna oseba: Silvia Jost
EU Vodja delegacije: Peter Gammeltoft
Kontaktna oseba: Peter Gammeltoft


<<