Intranet 
SearchGo Search 
ZNANJE O ALPAH - SOIA 
 
Sistem opazovanja in informiranja o Alpah (SOIA) zagotavlja podporo razvoju politik in uresničevanju obstoječih prednostnih nalog, opredeljenih v Alpski konvenciji in njenih protokolih. Njegov namen je izboljšanje komunikacij o raziskavah in opazovanjih ter širjenje relevantnih informacij o njihovih rezultatih. Ena od osnovnih dejavnosti SOIA je redna priprava Poročil o stanju Alp (RSA).

SOIA database search

SOIA Kazalci<<