Intranet 
SearchGo SearchSTALNI ODBOR


8. člen Alpske konvencije

Stalni odbor je izvršni organ Alpske konference, ki ga sestavljajo predstavniki alpskih držav. Stalni odbor zagotavlja uresničevanje idej, načel in ciljev Alpske konvencije v praksi. Stalni odbor se običajno sestaja dvakrat letno.

Stalni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

  • preučuje informacije, ki jih pogodbenice posredujejo za poročila na Alpski konferenci in glede na izvajanje Alpske konvencije;
  • vsebinsko pripravlja zasedanja Alpske konference in oblikuje predloge točk dnevnega reda;
  • določa delovne skupine za izdelavo protokolov in priporočil ter usklajuje njihove dejavnosti;
  • preverja in usklajuje vsebino osnutkov protokolov in jih predlaga Alpski konferenci.

Seje Stalnega odbora

Predsednik Stalnega odbora 

/


<<