Intranet 
SearchGo Search

TRAJNOSTNA ORGANIZACIJA DOGODKOV 

Alpska konvencija želi vse svoje dogodke organizirati skladno z najvišjimi standardi trajnosti – torej, kot zelene dogodke. 
 
Kaj so zeleni dogodki? 
 
Zeleni dogodi so dogodki oblikovani, organizirani in izpeljani skladno s kriteriji trajnostni; so dogodki, ki prispevajo h krepitvi gospodarstva območja in so hkrati dogodki, ki upoštevajo socialne vidike družbe.
 
So torej dogodki in srečanja, katerih vsi vidiki organizacije upoštevajo vplive na okolje; od izbire potovanja udeležencev, do gostinstva, tiska in distribucije materiala (v kolikor neizogibno), do ravnanja z odpadki itd.   
 
Kako organizirati dogodek kot »Zeleni dogodek Alpske konvencije«? 
 
Kadar na razpolago ni lokalnih, regionalnih ali nacionalnih certifikacij zelenih dogodkov ali kadar njihova pridobitev predstavlja nesorazmerne stroške za organizatorje, Stalni sekretariat ponuja možnost pridobitve priznanja »Zelenega dogodka Alpske konvencije« za dogodke, ki so organizirani v okviru Alpske konvencije. 
 
Za pridobitev priznanja »Zelenega dogodka Alpske konvencije« sledite naslednjim korakom:

  • Preverite razpoložljivost lokalnih, regionalnih ali nacionalnih certifikacij zelenih dogodkov. V kolikor jih ni, čim prej stopite v stik s Stalnim sekretariatom in nas obvestite o svoji nameri organizacije »Zelenega dogodka«,
  • prenesite seznam,
  • v kolikor izpolnjujete vsaj polovico ukrepov na vsakem področju, izpolnjen seznam pošljite Stalnemu sekretariatu, ki bo vašo vlogo pregledal in, v kolikor bo uspešna, vam posredoval logotip,
  • vključite  logo »Zeleni dogodek Alpske konvencije« na glavne materiale (program, dnevni red, posterji, letali, spletna stran),
  • posredujte ponudbe za storitve (gostinstvo, prevozi, tehnično oprema) Stalnemu sekretariatu, da lahko spremljamo izvajanje ukrepov, 
  • uživajte v svojem zelenem dogodku in udeležence obveščajte o trajnostnih ukrepih, ki ste jih vpeljali ter na ta način ozaveščajte o pomenu zelene organizacije dogodkov.
  • Prej kot v mesecu dni po dogodku Stalnemu sekretariatu pošljite končno poročilo o dogodku, v katerem v angleščini opišete ukrepe, ki ste jih izpeljali, ter priložite fotografije in promocijski material.      

<<