Intranet 
SearchGo SearchPROTOKOLI IN DEKLARACIJE

Protokoli Alpske konvencije vsebujejo posebne ukrepe za udejanjanje načel, oblikovanih v okvirni konvenciji, in opredeljujejo konkretne ukrepe za varstvo in trajnostni razvoj Alp.

Protokoli, ki so bili doslej sprejeti, zajemajo različna področja:

 • urejanje prostora in trajnostni razvoj (pdf),
 • varstvo narave in urejanje krajine (pdf),
 • hribovsko kmetijstvo (pdf),
 • gorski gozd (pdf),
 • turizem (pdf),
 • energija (pdf),
 • varstvo tal (pdf),
 • promet (pdf),
 • Poleg tega sta bila sprejeta še dva dodatna protokola, in sicer
  Protokol h Konvenciji o varstvu Alp o reševanju sporov (pdf) in
  Protokol o pristopu Kneževine Monako h Konvenciji o varstvu Alp (pdf).

Poleg omenjenih protokolov sta bili novembra 2006 sprejeti tudi dve ministrski deklaraciji, ki obravnavata posebno tematiko:

 • Deklaracija o prebivalstvu in kulturi (pdf)
 • Deklaracija o podnebnih spremembah (pdf)
Izjava XIV. Alpske konference o krepitvi trajnostnega gospodarstva v Alpah (pdf)

Innsbruška deklaracija: Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050 - XV. Alpska konferenca (pdf)

<<