Intranet 
SearchGo SearchDOBRODOŠLI PRI IGRANJU IGRE TRANSALPIN! 

NOVO! Če želite prejeti igro "Transalpin", ki je izdal Stalni sekretariat
Alpske konvencije in za ostale dodatne informacije, se prosimo obrnite
na naslednji e-mail naslov: transalpin@alpconv.org

(dokler jo imamo na zalogi).

“Transalpin” je učni pripomoček in strateška igra, katere namen je pokazati
soodvisnost razvoja prometa, gospodarstva in turizma, ter ponazoriti
kakšne učinke imajo vsi trije dejavniki na okolje v Alpah. Poleg tega se
igralci seznanijo z možnimi ukrepi za uravnavanje prometa. Igralci lahko
v razvoj sistema prometa, gospodarstva, turizma in okolja posežejo z
različnimi ukrepi. Učitelji lahko uporabljajo igro Transalpin v srednjih šolah,
kadar želijo obravnavati tematiko Alp, ter mobilnosti in prometa znotraj tega
območja.

Učni pripomoček so pripravili strokovni sestavljavci iger, preizkušen in
izpopolnjen je bil na šolah na Tirolskem, Južnem Tirolskem, kakor tudi
v kantonu Uri, v sodelovanju z Alpsko pobudo. Izdelavo igre so posebej
podprle Švica (Zvezni urad za prostorski razvoj ARE), Slovenija in dežela
Tirolska.

Kot pomoč pri pripravi različnih faz igre je mogoče najti dodatne
informacije v prvem Poročilu o stanju Alp, ki obravnava področje
“Prometa in mobilnosti v Alpah”
.

Gradivo:  
Veliko zabave z igro Transalpin! 

<<