Intranet 
SearchGo SearchMLADI 

Spopadanje s spremembami podnebja bo velik izziv za mlade in za prihodnje
generacije nasploh! Spodaj so navedeni viri, kjer je mogoče najti
najrazličnejše učne pripomočke za učitelje in igre, s katerimi se učence na
kreativen način lahko seznani z vprašanjem in problematiko podnebnih
sprememb, kakor tudi spletne strani namenjene šolam, ki želijo postati okolju
prijazne.

Prisluhnite zahtevam mladih: nismo še opravili z udejanjanjem
politike podnebnih sprememb!
Svetovno mladinsko gibanje za podnebje – “The Global Youth Climate
movement” je svetovnim voditeljem po zasedanju v Copenhagnu podalo
jasno sporočilo: delo za zaščito podnebja bo še naporno.

“Cape Farewell” pobude proti podnebnim spremembam
Združenje oziroma fundacija “Cape Farewell Foundation” verjame v združevanje
znanosti, umetnosti in ostalih področij s ciljem izobraževanja ter ozaveščanja
mladih o podnebnih spremembah. Spodbuja jih k kreativnem udejstvovanju
na tem področju v okviru obšolskih dejavnosti. Spletna stran fundacije
ponuja brezplačne pripomočke (ki jih lahko prenesete s spleta) za
učitelje (učne načrte, DVDS…).

Pobuda “Schools at university” (SAUCE)
Projekt SAUCE prispeva k boljšemu poznavanju podnebnih sprememb in
okoljskem ozaveščanju, preko izvajanja izobraževanj o rabi energije v
osnovnih in srednjih šolah. Sedem evropskih univerz je združilo moči za
razvoj in promocijo izobraževalnih programov za šole, ki jih izvajajo univerze.
Namen tega inovacijskega učnega pripomočka je izobraževanje mladih
in poučevanje o smotrni rabi energije. Enkrat do dvakrat letno, univerze,
ki so vključene v program, k sodelovanju povabijo na tisoče otrok, da
se udeležijo pet-dnevnih programov v okviru kampusov, poleg tega
pa program vključuje tudi uvodni dogodek za učitelje. 

Le coin des écoles
Na tej strani lahko najdete in prenesete izobraževalne materiale,
slikanice in učne modele (v PDF). Objavljene so tudi ideje o aktivnostih
 in »naredi sam« s področja energetike in okolja. Več najdete v knjižnici.

OTROCI

UČENJE PREKO IZVAJANJA t.i. LEARNING BY DOING – Šole lahko
postanejo okolju prijazne


Načrtovanje šolskih izletov: Samo v Avstriji se na leto organizira okoli
50.000 šolskih izletov! Predstavljajte si celotno Alpsko regijo! Vaš razred
gre izven štirih sten učilnice. To je zabavno! Toda kakšen šolski izlet si želite
organizirati? Preverite s pomočjo vprašalnika in si izlet s pomočjo
izobraževalnih pripomočkov prilagodite v takšnega, ki bo "podnebno aktiven
šolski izlet"!

Klimabündins tako imenovana “Zveza za podnebje”: Klimabündnis je mreža
občin in najrazličnejših podjetij, ki poskušajo delovati “podnebju prijazno”.
Šole in vtrci se prav tako lahko pridružijo tej mreži in pomagajo pri udejanjanju
njenih ciljev. Klimabündnis organizira delavnice in nudi številne informacije
na temo podnebnih sprememb.

“Podnebno mobilni razredi” v narodnem parku Visoke Ture!
Obiščite Narodni park Visoke Ture in se poučite o podnebnih spremembah
v Alpah.

Eco-prostovoljstvo in podnebne spremembe: zasaditev milijarde
dreves (UNEP)

Šolski razredi lahko sodelujejo pri tem projektu zasaditve dreves in na
konkreten način prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe.

“Izračun eko odtisa”: na pobudo avstrijskega Ministrstva za okolje narejena
spletna stran je zasnovana posebej za mlade. Izračunajo si lahko “ekološki
odtis” in pridobijo informacije kako ga zmanjšati.


IGRE – Kako se podučiti o podnebnih spremembah na zabaven način,
preko animiranih spletnih strani


Clim’City: je interaktivna igra na temo podnebnih sprememb in o tem kako
se dnevno preko človekovih vsakodnevnih aktivnosti poizvajajo toplogredni
plini.

“Wild Wind”: spletna stran polna iger za otroke, s pomočjo katerih se
lahko podučijo o veterni energiji

Pourquoi la terre chauffe? 
S pomočjo animacij odkrijte osnovne pojme in koncepte o globalnem segrevanju,
njegovih učinkih in kako se nanj odzvati (spletna stran je v francoščini).

Transalpin
Strateška igra za odkrivanje povezav med prometom in trajnostnim
razvojem v Alpah.


NETWORKING - MREŽENJE

UNEP otroška sekcija


<<