Intranet 
SearchGo Search

 
 
DELOVNA SKUPINA “TRAJNOSTNI TURIZEM”
Predsedstvo: Italija in Nemčija 

 
Okvir aktivnosti Delovne skupine “Trajnostni turizem”, ki je bila ustanovljena na XIII. Alpski konferenci v Torinu, je opredeljen kot širok spekter tem povezanih s trajnostnim turizmom, tako na področju alpskega gospodarstva, družbenega življenja kot okolja. To področje obravnava protokol “Turizem” Alpske konvencije. 
 
Osnova za delo Delovne skupine “Trajnostni turizem” temelji na zaključkih in dokumentih, ki so že bili pripravljeni v okviru Alpske konvencije: četrto Poročilo o stanju Alp na temo trajnostnega turizma; poročilo Task Force za trajnostni turizem, ki ga je oblikovalo Italijansko predsedstvo v obdobju 2013-2014 ter mandati in zaključki delovne skupine UNESCO Svetovna dediščina, ki je aktivno delovala v obdobju 2006-2014. 
 
Tekom svojega mandata se Delovna skupina “Trajnostni turizem” osredotoča na dve ključni vprašanji: promocijo trajnostnega turizma v Alpah s posebnim poudarkom na iniciativah katerih cilj je zmanjšanje emisij CO2 v turističnem sektorju ter identifikaciji strategij razvoja inovativnih turističnih produktov Alpskih destinacij
  
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike.
 
Cilji 
 
  • Zbiranje in deljenje znanja in izkušenj o trajnostnem upravljanju destinacij, s specifičnim poudarkom na zmanjšanju emisij CO2 na turističnih destinacijah
  • Identificiranje ključnih izzivov in prihodnjih scenarijev za alpske destinacije za razvoj strategij, ki bi omogočile kompetitivnost in hkrati trajnostno upravljanje z alpskimi viri in krajino
  • Sodelovanje z deležniki v okviru omrežja alpskih turističnih destinacij z njihovim vključevanjem v izmenjavo informacij in dobrih praks
  • Raziskovanje možnosti razvoja in nagrad ali podobnih iniciativ za nagrajevanje inovativnih iniciativ za trajnostne alpske destinacije.
Aktivnosti, dokumenti, rezultati Delovne skupine 

 

 


<<