Intranet 
SearchGo Search

PREDSEDSTVO ALPSKI KONVENCIJI

Oktobra 2016 je Avstrija od Nemčije uradno prevzela predsedovanje Alpski konvenciji.Zvezna ministrica za trajnost in turizem, Elisabeth Köstinger, je predsedujoča Alpski konferenci. 
 
Začetek avstrijskega predsedovanja obeležuje dogodek, ki je potekal 4. novembra 2016 v Salzburgu, ob praznovanju 25. obletnice podpisa Alpske konvencije, in na katerem so bili predstavljeni poudarki predsedovanja, ki bo trajalo dve leti, in deluje pod motom „Ščitimo in koristimo“. Varstvo in razvoj Alp sta tesno povezana in se ne izključujeta. Moto v ospredje postavlja tri stebre trajnostnega razvoja – okolje, gospodarstvo in socialne vidike.   
 
Avstrija gradi na dosedanjem delu in postavlja tudi nekaj novih impulzov: 
To je zagotovo vloga ženske v gorskih regijah. V ospredju je vprašanje, kako ženske v ekološkem, ekonomskem in kulturnem smislu oblikujejo, ohranjajo in izboljšujejo dejavnosti v alpskem prostoru. Na to temo so se aprila 2017 v Alpbachu srečali predstavniki in predstavnice vseh gorskih območij sveta z namenom povezovanja, izmenjave primerov dobre prakse in vzpostavitve novih sodelovanj.    
 
Nadaljnje težišče je prihodnost hribovskega kmetijstva. V ospredju je izmenjava mnenj in razmišljanj o prihodnosti hribovskega kmetijstva v celotnem alpskem prostoru.    
 
Hude posledice visokih voda in plazov zadnjih let so pokazale, kako močno lahko alpski prostor in njegove prebivalce prizadenejo naravne nesreče. Varnost prebivalstva je posebna naloga in postaja skupaj s podnebnimi spremembami vedno večji izziv prihodnosti. Zato se naslednje Poročilo o stanju Alp posveča temi „Upravljanje s tveganji v kontekstu naravnih nesreč“.   
 
Tudi varstvo podnebja je pomembno težišče. Alpsko konvencijo je treba kar najbolje uporabiti kot regionalni forum, ki  k aktivnostim pritegne celo Evropo. Za obravnavo tega tematskega težišča na ravni Alpske konvencije deluje „Alpski posvetovalni odbor za podnebje“.   
 
Prav tako Alpska konvencija intenzivirano sodeluje z Makroregionalno strategijo za alpsko regijo, ki je nov, pomemben regionalno političen instrument in ponuja nove priložnosti.    

Koledar dogodkov
 
Fotogalerija


 


<<