Intranet 
SearchGo SearchXI. ALPSKA KONFERENCA


Zapisnik sklepov
 
 • Priloga 1 - Poročilo Odbora za preverjanje o stanju glede upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov - dokument AC11/A1/1 
   
 • Priloga 2 - Priporočila Odbora za preverjanje, ki jih je X. Alpska konferenca naslovila na pogodbenice - dokument AC11/A1/2
   
 • Priloga 3 - Elementi za spremembe postopka preverjanja - dokument AC11/A1/3
   
 • Priloga 4 - Poročilo Odbora za preverjanje o izvajanju Deklaracije „Prebivalstvo in kultura“ sprejete na IX. Alpski konferenci - dokument AC11/A1/4
   
 • Priloga 5 - Program dela Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 2011–2012 - dokument AC11/A2
   
 • Priloga 6 - Poročilo Stalnega sekretariata o nadaljnjem razvoju mednarodnih gorskih partnerstev Alpske konvencije - dokument AC11/A4
   
 • Priloga 7 - Mandat Delovne skupine “Promet” - dokument AC11/A5/1
   
 • Priloga 8 - Poročilo Delovne skupine za Unescovo svetovno dedišcino - dokument PC45/B8
   
 • Priloga 9 - Gradivo Delovne skupine za Unescovo svetovno dediščino - dokumenti PC45/B8/1-7
   
 • Priloga 10 - Poročilo Delovne skupine “Demografija in zaposlovanje” - dokument AC11/A7/1
   
 • Priloga 11 - Poročilo o dejavnostih Platforme "Ekološko omrežje" za obdobje 2009/2011 - dokument AC11/A8
   
 • Priloga 12 - Poročilo o delu 2009-2010 Platforme “Naravne nesreče” (PLANALP) - dokument AC11/A9/1
   
 • Priloga 13 - Poročilo Platforme “Naravne nesrece” (PLANALP) o prilagajanju na podnebne spremembe - dokument AC11/A9/2
   
 • Priloga 14 - Poročilo Predsedstva o delovanju Alpske konvencije in njenih organov v letih 2009-2011 - dokument AC11/B1
   
 • Priloga 15 - Poročilo generalnega sekretarja - dokument PC45/B2
   
 • Priloga 16 - Deklaracija XI. Alpske konference - dokument AC11/B3/1
   
 • Priloga 17 - Večletni program Alpske konvencije za obdobje 2011–2016, temeljni dokument - dokument AC11/B4/1
   
 • Priloga 18 - Večletni program Alpske konvencije za obdobje 2011–2016, strateški akcijski načrt - dokument AC11/B4/2
   
 • Priloga 19 - Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za podnebje v Alpah - dokument AC11/B5
   
 • Priloga 20 - Poročilo o pripravi tretjega Poročila o stanju Alp - dokument AC11/B6a
   
 • Priloga 21 - Tretje Poročilo o stanju Alp “Trajnostni razvoj podeželja in inovacije” - dokumenta PC45/B6a/short/en/fin in PC45/B6a/long/en/fin
   
 • Priloga 22 - Poročilo o delu Platforme „Velike zveri in prostoživeči parkljarji” - dokument AC11/B7
   
 • Priloga 23 - Referenčni okvir Platforme „Velike zveri in prostoživeči parkljarji” - dokument AC11/B7/2
   
 • Priloga 24 - Dokumenti Platforme “Upravljanje voda v Alpah” - dokumenti AC11/B8/1, AC11/B8/2/en in AC11/B8/3
   
 • Priloga 25 - Mandat Platforme “Upravljanje voda v Alpah” za obdobje 2011-2012 - dokument AC11/B8/4
   
 • Priloga 26 - Resolution on the Sustainable Development of the Dinaric Arc Region

<<