Intranet 
SearchGo Search


 
ORGANIZACIJA

Alpska konferenca je politični organ odločanja Alpske konvencije, ki jo sestavljajo
ministri držav pogodbenic. Zasedanja Alpske konference potekajo običajno
vsaki dve leti v državi, ki predseduje Alpski konvenciji.

Stalni odbor je organ odločanja Alpske konference in zagotavlja, da se odločitve,
načela in cilji konvencije udejanjajo v praksi. Stalni odbor se običajno sestaja
dvakrat letno. 

Stalni sekretariat, je bil ustanovljen leta 2003 in ima glavno pisarno v Innsbrucku
ter izpostavo v mestu Bolzanu/Boznu. Zagotavlja podporo organom odločanja
Alpske konvencije, spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja o Alpah ter izvaja
naloge stikov z javnostmi Alpske konvencije.  

Delovne skupine in platforme se sestavljajo glede na trenutne potrebe Alpske
konvencije. Njihove naloge so: priprava novih protokolov, priporočil in izvajanje
ukrepov, preučevanje trenutnega razvoja v Alpah kakor tudi poročanje o
napredku na Alpskih konferencah in Stalnih odborih. Delovne skupine/platforme
so ustanovljene za obdobje dveh let in jih pogosto sestavljajo tudi
podskupine glede na posamezna specifična področja delovanja.

<<